Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stadsdirektör Victor Kilén besöker 2:ans fritidsgård

I veckan besökte stadsdirektör Victor Kilén 2:ans fritidsgård vid Nacka Forum. Fritidsgården är en av de tre gårdar i Nacka som sedan 1 mars 2021 drivs av stiftelsen Fryshuset.

Under besöket handlade samtalen mycket om hur pandemin påverkat alla unga i samhället, om Fryshusets historia och utveckling och vad Fryshuset kan tillföra Nackas fritidsgårdar.

- Fryshuset berikar verkligen Nackas utbud av aktiviteter till våra ungdomar! Nackas ungdomar får chans att utveckla sina kompetenser och ägna sig åt sin passion, oavsett om det rör sig om att spela in låtar i studio, lära sig mer om matlagning eller ledarskap. Fryshuset har ett helhetsperspektiv och bidrar till Nackaungdomarnas utveckling på flera plan, säger Victor Kilén, stadsdirektör i Nacka.

Viktor-Andreas400.jpg
Victor Kilén med Andreas Bjurefors, verksamhetsansvarig på Fryshuset, öppna verksamheter.

I Nacka finns det totalt sju fritidsgårdar
Grunden för Nacka kommuns fritidsgårdsverksamhet är att alla ungdomar har rätt till en god fritid, präglad av delaktighet och inflytande, med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Eftersom ungdomar är olika, har skiftande behov och olika förutsättningar behövs det ett brett fritidsutbud i kommunen. För att skapa en effektiv verksamhet med hög kvalitet och brett utbud som gynnar ungdomar 13–19 år har Nacka kommun upphandlat fritidsgårdsverksamheten. Från och med den 1 mars 2021 driver Fryshuset 2:an, Fisksätra och Henriksdals fritidsgård. Den kommunala produktionen driver Älta, Saltsjöbaden och Björknäs fritidsgård och Boo folkets hus driver fritidsgården i Orminge.

Alla fritidsgårdsaktörer samarbetar redan idag i flera projekt, till exempel i arrangemang av daglägret i Velamsund där 150 barn deltar under tre veckor. Så fort pandemin lättar hoppas aktörerna få samordna större, gemensamma ungdomsarrangemang för ungdomar i Nacka kommun.

Sidan uppdaterades: