Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Idrott, kultur och fritid under pandemiåret 2021

Nu är årsboksluten för 2021 klara för både kulturnämnden och fritidsnämnden. Inte helt oväntat har coronapandemin präglat samtliga verksamheter under året. Men det finns vissa ljusglimtar trots restriktioner och ett hårt tryck på personal och medarbetare.

Ett exempel är att pandemin har påverkat fritidsgårdarnas möjligheter att starta nya aktivitetsgrupper. Under vissa delar av året har restriktioner gjort att färre har kunnat besöka fritidsgården, vilket har skapat nya kreativa lösningar i form av digitala lösningar och utomhusaktiviteter (läs mer i intervjun med biträdande verksamhetschefen Johan Ekdal här). Begränsningen av antal personer som fått vistas inomhus i fritidslokaler har även påverkat besökssiffrorna för bland annat simhallar och bibliotek.

Enligt uppgifter från kommundatabasen Kolada (2020) hamnar Nacka på plats 7 i Sverige när det gäller barn och ungas deltagande i föreningsaktiviteter idrott. Statistik från Riksidrottsförbundet visar att antalet aktivitetstillfällen i Nacka under året totalt sett endast har sjunkit med 5 procent, vilket indikerar att Nacka föreningar generellt har fungerat väl även under pandemin. Den främsta orsaken till detta är att utomhusidrotter som fotboll och friidrott inte drabbats lika hårt av restriktionerna och deras verksamheter har istället vuxit. Föreningar och aktörer har visat prov på kreativa lösningar för att kunna vidmakthålla sina verksamheter.

Flera folkhälsosatsningar och nya idrottsanläggningar är andra områden som har präglat utvecklingen i Nacka.

Kundnöjdheten är fortsatt hög. I 2021 års kundundersökning var 96 procent av eleverna inom kundval kulturskola nöjda med den kulturkurs som de deltog i. Motsvarande undersökning inom biblioteksverksamheten visade att Nackas biblioteksbesökare är nöjda med verksamheten och att förtroendet för biblioteken är fortsatt högt. Totalt sett är 99 procent nöjda eller mycket nöjda med biblioteksverksamheten.

Enligt statistik från Kolada (2020) har Nacka plats 4 i Sverige när det gäller barn och unga deltagande i musik- eller kulturskola. Nackas bibliotek är bland de tio mest välbesökta bibliotekskommunerna i Sverige, och är bland det 10 procent bästa i landet vad gäller antal boklån per invånare.

De tre viktigaste händelserna för fritidsnämnden under 2021:

  • Nya riktlinjer för föreningsbidrag
  • Ny internhyresmodell för idrottshallar har börjat användas
  • Nytt system för bokning och bidrag (för föreningslivet)

De tre viktigaste händelserna för kulturnämnden under 2021:

  • Coronapandemins konsekvenser för kulturlivet
  • Inventeringar av kommunens konst- och kulturarvssamlingar
  • Övertagandet av Nacka aula och konferenscentrum

Länk till årsbokslutet för Fritidsnämnden Årsbokslut 2021 (nacka.se)

Länk till årsbokslutet för Kulturnämnden Årsbokslut 2021 (nacka.se)

Sidan uppdaterades: