Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fotbollstältet är stängt november ut

I onsdags beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden att kommunen inte får öppna fotbollstältet förrän orsaken till luftföroreningarna är åtgärdad. Föroreningarna upptäcktes när resultatet från sommarens luftmätning kom i slutet av september. I och med beslutet har kommunen tre veckor på sig att ta fram en åtgärdsplan. Tältet kommer därför att behöva vara stängt åtminstone till och med sista november.

Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan har redan påbörjats. För att säkerställa att rätt åtgärd genomförs måste kommunen dock invänta resultatet av granulattestet. Preliminärt kommer resultatet inom ett par veckor. Tältet kommer att behöva vara stängt åtminstone november ut oavsett vilken slutgiltig åtgärd som krävs.

– Vi vet att tältet är en stor tillgång för skolor i närheten men framför allt för våra fotbollsföreningar. Vi har alltid en tät dialog med föreningslivet i Nacka och vi har full förståelse för deras frustration. I våras fick vi ett uppdrag från alliansen att se över hur vi kan förbättra vinterunderhållet av våra bollplaner. Vi kommer att presentera ett förslag på fritidsnämndens sammanträde nästa vecka, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör.

Här kan du läsa mer om vad som har hänt i fotbollstältet.

Sidan uppdaterades: