Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Begränsningar i handläggning inom Lantmäteriets tjänster

För närvarande saknar vi tillgång till lantmäterihandlingar, vilket påverkar kommunens framställning av nybyggnadskartor och handläggning av lantmäteriförrättningar hos Nackas kommunala lantmäterimyndighet.

Statliga lantmäteriet har sedan den 24 maj begränsat möjligheten för bland annat kommuner att ta del av lantmäterihandlingar. Läs mer på Lantmäteriets webbplats.

Konsekvenserna för Nacka kommun är att framställning av nybyggnadskartor förväntas ta längre tid än normalt. Även handläggning av förrättningar hos den kommunala lantmäterimyndigheten påverkas. Vi har också begränsade möjligheter att svara på frågor och ge allmän service rörande till exempel fastighetsgränser, servitut med mera.

Vi har i dagsläget ingen information från statliga Lantmäteriet om när detta kan vara åtgärdat och arbetar parallellt med att hitta lösningar för att begränsa påverkan hos berörda verksamheter.

Vill du ta del av en lantmäterihandling? För närvarande hänvisar vi till statliga lantmäteriet.

För handlingar i pågående lantmäteriärenden, kontakta din ansvariga handläggare.

För allmänna servicefrågor, kontakta stadsbyggnadsservice.

Sidan uppdaterades: