Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Till din anmälan om installation av ventilation behöver du normalt bifoga följande dokument. Alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
 • Teknisk beskrivning Ventilation
  Den tekniska beskrivningen anger vad åtgärden innebär, vad för typ av ventilationssystem som berörs och vad för typ av ventilationsaggregat som ska installeras.

Nedanstående handlingar behövs vid mer omfattande åtgärder:

 • Konstruktionsritning
  En konstruktionsritning behövs bara om byggnadens bärande konstruktion påverkas. Bärande konstruktion kan eventuellt påverkas vid större håltagningar, nya ventilationsschakt och nya laster av ett ventilationsaggregat.
 • Brandskyddsbeskrivning
  Vid byte av ett ventilationssystem behövs en beskrivning av brandskyddet om det påverkas. Brandskyddsbeskrivningen anger hur skydd mot brandspridning ska åstadkommas.
  Exempel på brandskyddsbeskrivning
 • Projekteringsutlåtande ljud
  Vid byte av ett ventilationssystem eller ett ventilationsaggregat behövs ett projekteringsutlåtande för ljud som ljudnivån i bostäder påverkas. Ett projekteringsutlåtande för ljud ska beskriva hur ljudkraven i bostaden kommer att uppfyllas.

Handlingarna klara?

E-tjänst för att söka lov eller anmäla

Vi kontaktar dig om det behövs en kontrollansvarig.

Sidan uppdaterades: