Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Checklista om marklov

De här handlingarna behövs normalt för ett marklov.

Alla ritningar ska vara skalenliga.

 • Markplaneringsritning
  En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder. För att beskriva hur marken ser ut idag och hur den planeras att ändras används en planritning av marken sett uppifrån.

  En markplaneringsritning görs på ett kartutdrag för din fastighet. Kartan kan beställas utan kostnad av Lantmäterienheten hos Nacka Kommun. Maila lantmateri@nacka.se
 • Marksektion
  Det här är en ritning som visar hur marken förändras i genomskärning. Sektionen ska visa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgräns/-er.
 • Fasadritningar/elevationer
  Ritningar som visar hur marken förändras sett från sidan.
 • Förslag till kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.
  Exempel på kontrollplan

I det här dokumentet finns exempel på hur ritningar för marklov kan se ut.

Handlingarna klara?

Bygglovansökan eller anmälan

Sidan uppdaterades: