Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sök marklov/trädfällning

Marklov behövs ofta för markarbeten och för trädfällning på tomten. Här kan du läsa om marklov och göra din ansökan.
 1. Ta reda på om det du tänkt göra kräver marklov och vilka regler som gäller för ditt område

  Stora delar av Nacka kommun har en detaljplan. Det betyder att det finns bestämmelser som reglerar vad du får göra på din fastighet. I detaljplanen framgår det bland annat om du behöver marklov för att få fälla vissa träd på tomten.

  Du kan själv hämta gällande detaljplaner från Nackas webbkarta. Klicka på området där din fastighet ligger. Om du öppnar kartan i helskärmsläge - klicka på "Karta" nere till höger - kan du skriva in adress eller fastighetsbeteckning i en sökruta.

  Så hittar du planen i webbkartan

 2. Ta fram handlingar och skicka in din ansökan

  Checklistor:
  Handlingar som behövs för marklov
  Handlingar som behövs för trädfällning

  Använd gärna vår e-tjänst när du ansöker om marklov, du behöver då ha e-legitimation. Vad är e-legitimation?

  Bygglovansökan eller anmälan
 3. Handläggning hos bygglovenheten

  När vi har fått in ansökan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Det tar ca 10 dagar. Om du inte är fastighetsägare, skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

  Kommunen ska besluta om din lovansökan i ditt ärende inom tio veckor från att ärendet är komplett

  Handläggaren granskar och kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

  När arbetet med ditt ärende är igång kan du ha nytta av andra e-tjänster, till exempel för att göra kompletteringar och skicka meddelanden till handläggaren.
  E-tjänster för dig som har ett pågående ärende

 4. Beslut om lov och startbesked

  Beslut om lov och startbesked är kvittot på att du får lov att starta arbetena. Läs nog igenom beslutet för att se vad som gäller för ditt lov och starbesked.

  Du behöver vänta tills bygglovet har vunnit laga kraft innan du får börjar med åtgärden. Detta innebär att lovet inte längre går att överklaga. Vanligtvis vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att beslutet givits, under förutsättning att beslutet inte överklagats.

 5. Slutbesked

  När arbetet är klart lämnar du in handlingar för att få ett slutbesked. I lovbeslutet står det vilka handlingar du behöver lämna in för att slutbesked ska kunna utfärdas. Slutbesked är ett kvitto på att åtgärden utförts enligt lovet.

  Du kan ansöka om slutbesked med vår e-tjänst.
  E-tjänst om slutbesked

Sidan uppdaterades: