Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ny e-tjänst om strandskyddsdispens

Med hjälp av en ny e-tjänst har vi gjort det enklare och smidigare att ansöka om strandskyddsdispens. Tjänsten ger dig vägledning steg för steg och hjälp att få med alla uppgifter. Din ansökan med bilagor kommer också att finnas sparad digitalt både hos dig och hos kommunens handläggare.

Strandskyddet är till för att ge alla människor tillgång till stränderna, och för att bevara förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. Även om hanteringen av dispensansökningar har blivit enklare är själva reglerna desamma som tidigare. Inom områden där strandskyddet gäller går det att få dispens bara om något av sex ”särskilda skäl” gäller för platsen. När du ansöker måste du ge tydliga motiv för minst ett sådant skäl.

Innan du startar e-tjänsten bör du ha en situationsplan och andra dokument som ska bifogas till ansökan färdiga.

Läs mer om strandskyddsdispens och e-tjänsten
Online-utbildning om strandskydd

Sidan uppdaterades: