Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kan du läsa ägg?

Så här i påsktider kan det passa att ta en närmare titt på vad ett ägg berättar. Det är mer än de flesta känner till. Äggförsäljare i Nacka har fått besök av kommunens inspektörer.

Varje ägg som säljs i butik och alla förpackningar ska vara märkta. Det som står tryckt på själva äggen passerar förmodligen obemärkt förbi de flestas blickar. Men ta en titt! Det kan lära dig lite om hönans liv och äggets väg till dig.

 • A: Först kommer en siffra. 0 = ekologisk produktion. 1 = frigående höns utomhus. 2 = frigående höns inomhus. 3 = burhöns.
 • B: Sedan följer två bokstäver, och att de står för i vilket land äggen har värpts är lättare att förstå. SE = Sverige.
 • C: Siffrorna efter landskoden visar vilken bonde/äggproducent som har haft ansvaret för skötseln av hönorna och anläggningen där äggen producerats. Om det finns ett bindestreck och ytterligare siffror visar de vilket stall hönsflocken hör hemma i.

Kartongen som äggen ligger i berättar mer:

Bild: Livsmedelsverket.

 1. Namn på varan
 2. Antalet förpackade ägg
 3. Kvalitets- och viktklass, uppgift om äggen är tvättade
 4. Bäst före-dag
 5. Anvisning om hur äggen bör förvaras
 6. Namn/varumärke och adress/telefonnummer till det företag som låtit förpacka äggen
 7. Godkännandenummer på den anläggning där äggen förpackades
 8. Produktionssystem

Livsmedelsinspektörerna har kollat

Inför påsken i fjol genomförde Nackas livsmedelsinspektörer ett projekt för att kontrollera hur reglerna om märkning följs och för att kunna visa vad butikerna behöver bli bättre på. De besökte 16 butiker och kontrollerade 36 märkningar.

81 procent av äggen följde fullt ut livsmedelslagstiftningens krav, vilket man ser som ett godkänt resultat. När det gäller bristerna så saknade sex produkter tillräcklig information om äggen. Det gällde bland annat ägg som såldes i lösvikt utan uppgift om ursprungsland. Tre produkter saknade korrekt information om hur äggen producerats (ekologiskt, frigående höns utomhus etc.). Inspektörerna kontrollerade också vikten. Där hittade de en förpackning märkt med storlek XL (betyder att äggen ska väga över 73 gram) där äggens vikt bara höll för storlek L.

Ägg som säljs ska ha minst sju dagar kvar till bästföredatum. Vid kontrollen hittade man en förpackning med ägg som såldes senare och kunde konstatera att många butiker inte känner till datumregeln.

Nu vet du lite mer, och kan kanske vara din egen äggkontrollant!

Läs mer om märkning av ägg på Livsmedelsverkets webb
Läs om den senaste tidens projekt inom Nackas livsmedelskontroll

Sidan uppdaterades: