Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Livsmedelskontrollens projekt

Kommunens livsmedelskontroll arbetar löpande med tillsyn av alla verksamheter som hanterar livsmedel. Här kan du läsa några exempel på livsmedelskontroller.

Bild ovan: Tillsynsbesök på en förskola i samband med projektet där man granskade vilka förpackningsmaterial som kommer i kontakt med matvaror.

Projekten genomförs ofta i samarbete med flera andra kommuner i länet. Det ger en mer heltäckande bild och gör det möjligt att jämföra situationen på olika platser.

Resultat SILK-projekt

Under våren och sommaren 2023 deltog livsmedelsinspektörer från miljötillsynsenheten i ett provtagningsprojekt arrangerat av SILK-nätverket (Samverkan Inom Livsmedelskontrollen). Nätverket jobbar för att öka samverkan och kompetensutbyte mellan länets kommuner. Projektets syfte var att delvis att kontrollera att hanteringen av olika typer av glass på caféer, restauranger och glasskiosker runt om i länet håller en grundläggande livsmedelsstandard. Syftet var också att undersöka förekomsten av bakterien Listeria monocytogenes i färdigförpackade livsmedel. I projektet deltog inspektörer från totalt 25 kommuner som tillsammans tog cirka 260 prover.

Provtagning glass

Under juni månad 2023 genomförde livsmedelsinspektörer från miljötillsynsenheten kontrollbesök på fyra olika verksamheter i Nacka som tillverkar och säljer glass. I samband med besöken kontrollerades rutiner för tillverkning och hantering av glassen, rengöring av utrustning, personlig hygien, samt spårbarhet och innehåll av eventuella allergener. På varje verksamhet genomfördes även provtagning av glass som analyserades med avseende på mikrobiologisk kvalitet.

Resultaten från kontrollbesöken visade att alla fyra verksamheterna bedöms ha goda rutiner gällande tillverkning, hygien och information om innehåll. Resultatet från provtagningen visade på tillfredställande resultat hos tre av verksamheterna och otillfredsställande hos en verksamhet. Verksamheten med otillfredsställande resultat delgavs beslut om föreläggande att se över sina hygienrutiner och inkomma med ett nytt analysresultat med tillfredsställande resultat, vilket de gjorde i augusti månad.

Glass i strut

Provtagning Listeria

I september 2023 genomfördes kontrollbesök på tre matbutiker i Nacka kommun som säljer färdigförpackade livsmedel som charkprodukter, kallrökt och gravad fisk. Produkterna är typiska riskprodukter eftersom de flera gånger pekats ut som smittokälla för utbrott av den allvarliga och potentiellt dödliga infektionen listerios, som orsakas av bakterien Listeria monocytogenes och årligen drabbar mellan 70–100 personer i Sverige.

Vid kontrollbesöken kontrollerades butikernas rutiner för kontroll av spårbarhet, rengöring, hygien och temperaturer som produkterna förvaras i. I samband med besöken togs två produktprover från varje butik som skickades på analys. Resultaten från kontrollerna visade att alla tre butikerna har goda rutiner för att förhindra förekomst och tillväxt av Listeria i sina produkter. Listeria kunde ej påvisas i någon av de sex produktproverna.

Kvalitet på frityrolja

Under 2023 utförde livsmedelsinspektörer vid Nacka kommun ett kontrollprojekt i syfte att mäta kvaliteten på frityrolja. Femtio livsmedelsföretag bestående av gatukök, pizzerior och restauranger ingick i studien. Utöver kvalitetsmätningen av oljan kontrollerades även rutiner för rengöring av fritösen samt hur den uttjänta oljan togs om hand. Frityrolja som använts flitigt får efter en tid en för ändamålet försämrad funktion. Oljan kan även innehålla hälsofarliga ämnen. Därför är det viktigt att livsmedelsföretagaren har goda rutiner för byte av frityroljan samt rengöring av fritös. Resultatet från studien visade på att av de 50 livsmedelsföretag som kontrollerades så var det sex som inte fick ett godkänt resultat. Efter uppföljande kontroll fick alla av dessa verksamheter ett godkänt resultat.

Vad innehåller kebabköttet egentligen?

År 2021 genomfördes ett projekt i samverkan med ett flertal andra kommuner i region Stockholm. Projektet gick ut på att kontrollera att det påstådda innehållet i kebabkött verkligen stämmer för att konsumenter inte ska bli lurade. Prover av kebabkött samlades in från restauranger, pizzerior och gatukök i kommunen och skickades sedan på analys. Köttet analyserades med avseende på att bestämma vilka djurarter (nöt, fläsk, kyckling, kalkon, får, get och häst) som det faktiskt innehöll för att sedan jämföras med förpackningens ingrediensförteckning.

Resultatet av de analyser som livsmedelskontrollen i Nacka skickade in visade på att 5 av 11 inskickade prover innehöll kött som inte var utskrivet på förpackningen. 4 prover som var märkta med att de endast innehöll nötkött visade sig även innehålla en liten andel kyckling. 1 prov som var märkt med att det skulle innehålla nötkött samt kyckling visade sig dessutom innehålla kalkon.

Inga avvikelser i hanteringen av kebabköttet som kan ha lett till innehållet av andra djurarter upptäcktes hos verksamheterna i Nacka. Analysresultaten skickades därför vidare till de kommuner där de livsmedelsverksamheter som har köpt in eller producerat kebabköttet är registrerade för vidare utredning av avvikelserna.

Är märkningen korrekt på D-vitamintillskott?

År 2020 genomfördes ett projekt i Nacka Kommun där märkning på D-vitamintillskott kontrollerades. I projektet ingick apotek samt hälsokostbutiker. 15 produkter kontrollerades i projektet.

Märkningen som kontrollerades på D-vitaminprodukterna var:

  • Innehåll av endast godkända D-vitaminföreningar.
  • Märkning med endast godkända hälso- & näringspåståenden om D-vitamin.
  • Märkning med all obligatorisk märkning för kosttillskott.
  • Korrekt information på hyllkant i butik (om detta finns).

Av de 15 kontrollerade produkterna hade två produkter avvikelser. Båda dessa avvikelser rörde felaktig obligatorisk märkning. På en produkt var bäst-före datumet skrivet i fel ordningsföljd och på den andra produkten var beckningen ”kosttillskott” och nettokvantiteten inte i samma synfält.

Ingen produkt var märkt med ett otillåtet hälso- eller näringspåstående. Det var inte heller någon av produkterna som innehöll en otillåten D-vitaminförening.

Får du rent dricksvatten på restaurangen?

Projektets syfte var att kontrollera den mikrobiologiska kvaliteten på vatten från vattenautomater/barpistoler/vattendispensrar. Alltså om dricksvattnet du får i glaset på restaurangen verkligen är rent.

År 2018 medverkade Nacka Kommun i ett projekt i samverkan i Region Stockholm inom livsmedelskontrollen. Projektet har sedan genomförts igen år 2019, 2020 samt 2021 för att följa upp projektet från föregående år och därmed mäta kontrollens effekt i Nacka Kommun.

År 2018 togs det prover hos 9 olika verksamheter. År 2019 utökades provtagningen till 14 verksamheter i kommunen. År 2020 genomfördes 11 provtagningar och år 2021 togs prover hos 10 olika verksamheter.

Det första året som projektet genomfördes blev det ett resultat som visade att 11% av de medverkande verksamheterna hade ett godkänt resultat (tjänligt), 56% hade ett icke-godkänt resultat med endast små avvikelser (tjänligt med anmärkning) och 33% fick ett icke-godkänt resultat med stora avvikelser (otjänligt).

År 2021 när projektet genomfördes för fjärde gången kunde man se en tydlig positiv effekt av kontrollen. Resultatet visade att 90% av de medverkande verksamheterna hade ett godkänt resultat (tjänligt), 10% hade ett icke-godkänt resultat med endast små avvikelser (tjänligt med anmärkning) och ingen verksamhet fick ett icke-godkänt resultat med stora avvikelser (otjänligt).

imageox4fm.png

Stämmer informationen på menyn'?

Nacka deltog i ett projekt om redlighet 2019. Projektet gjordes i samarbete med ett flertal andra kommuner i region Stockholm. Projektet handlar om huruvida verksamheter har korrekt och sann information på deras menyer gällande ekologiska, KRAV-märkta, ursprungsmärkta (svenskt), samt om man har bytt ut dyrare produkter för billigare, till exempel: parmaskinka mot lufttorkad skinka. I projektet kontrollerades nöt, fläsk, fågel, grönsaker och ägg för ekologisk- och KRAV-märkning. För svenskt ursprung kontrollerades nöt-, fläsk- och kycklingkött.
Utöver det kontrollerades även om parmaskinka, parmesanost, fetaost, olivolja, och oxfilé om det stämde jämfört med menyn.

I Nacka kommun gjorde livsmedelsinspektörerna 11 stycken inspektioner över 3 dagar på verksamheter som troligtvis hade något av dessa saker på deras menyer.

Flest fel upptäcktes när det gällde parmesanost (parmigiano reggiano). 10 av 11 serverade en annan ost än de hade skrivit ut på menyn. Det är vanligt att byta ut parmesanost mot hårdosten Grana Padano, en annan italiensk ost som är billigare. Det förekommer också att verksamheter skriver ut parmesan på menyn och serverar istället en annan ”hårdost” utan något speciellt namn. ”Ungersk hårdost” har även hittats vid en kontroll av redlighet under 2018.


Samtliga verksamheter gjorde rätt när de hade skrivit ut oxfilé på menyn. Det var även det som serverades.

Sidan uppdaterades: