Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sjösätt utan att bottenmåla!

Hur våra fritidsbåtar sköts märks i Östersjön och vid hamnar och båtplatser. Nacka kommun rekommenderar alla båtägare att inte måla skrovet med biocidfärger. Kommunen samarbetar med Nackas Förenade Båtklubbar (NFBK) för ett miljövänligt båtliv.

Bild: En fritidsbåt borsttvättas i Fisksätra.

Om du inte målar skrovet med biocidfärger denna säsong kan båten tvättas i en båtborsttvätt. Två tvättar kommer att öppna i Nacka i mitten av juli, vid Fisksätra båtklubb och vid Saltsjöbadens båtklubb i Pålnäsviken. Det finns tvättar också vid andra båtklubbar och hamnar.

Båtborsttvätten fungerar ungefär som en biltvätt. Flytande borstar i vattnet gör rent skrovet mekaniskt, utan tillsatser av kemikalier.
Så här fungerar borsttvättning hos Boatwasher, som driver tvättarna i Nacka

Om du ändå väljer att måla med biocidfärg (färg med koppar eller andra ämnen som är giftiga för organismer i havet) ska båten tvättas på spolplatta med efterföljande rening. Det går att göra vid flera varv och marinor i Nacka.

Kartan här visar var i Nacka det finns spolplattor, båtborsttvättar och tömningsstationer för båtlatriner. Klicka för större bild!

Samarbete för miljömål

Rent vatten är ett av Nacka lokala miljömål. Ett delmål är att få bort giftiga båtbottenfärger från fritidsbåtar. För att följa upp det har NFBK gjort en enkät till medlemmarna i kommunens båtklubbar. Av de 1400 som svarade har 38 procent båtar som är helt rena från giftig färg. Det är en bra bit på väg - men steg för steg vill vi komma vidare.
Läs om Nackas miljömål för rent vatten i Miljöbarometern

Sidan uppdaterades: