Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Kemikalier

Båtvård och information till båtklubbar

Har du upptäckt tjusningen hos Östersjöns otaliga vikar, öar och öppna fjärdar? Tänk i så fall på att Östersjön är ett ovanligt känsligt innanhav. För att havet ska må bättre måste livet med fritidsbåt bedrivas med stor omtanke om miljön. Här har vi samlat fakta och tips för ett miljöriktigt båtliv.

Bild ovan: Vinda, en båt som gått över Atlanten två gånger, får skrovet borsttvättat i Fisksätra.

Ren båtbotten - utan gifter till miljön

Påväxt på båtbottnar är ett välkänt gissel för båtägare. Havstulpaner, mossdjur, nässeldjur och alger ökar friktionen mellan båtskrov och vatten. Det leder till ökad bränsleförbrukning och därmed ökade utsläpp från båtmotorer. Att strunta i påväxten är alltså knappast något miljövänligt val.

Båtborsttvätt

Det har varit vanligt att använda biocidfärger för att bekämpa påväxten, men idag finns andra och bättre metoder. Utmed Östersjökusten handlar det främst om att tvätta båtbotten vid rätt tidpunkt. Om du inte har målat skrovet med biocidfärg kan båten tvättas i närmaste båtborsttvätt. År 2020 ändras reglerna så att alla båtar som tvättas på det här sättet ska vara skrovrena. Det innebär att det inte får finnas kvar några rester av giftiga färger på skrovet.

www.båtmiljö.se - ingången hitta/karta - finns en webbkarta med borsttvättar och spolplattor i hela landet markerade.

Båtborsttvätten fungerar ungefär som en biltvätt. Flytande borstar i vattnet gör rent skrovet mekaniskt, utan tillsatser av kemikalier.

Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer för båtbottentvätt

Havstulpanvarningen

Du som inte använder biocidfärger kan ha god hjälp av Havstulpanvarningen. Det är en gratis sms-tjänst som meddelar dig när det är dags att tvätta båtbotten, utifrån rapporter från flera kontrollstationer i Östersjön. Skicka havstulpan start till 71120 för att anmäla dig!

Miljövänliga sätt att hålla din båt med giftfri botten fri från påväxt:

 • Tvätta av påväxten cirka 1-3 veckor efter att larm om att havstulpanens larver börjar sätta sig fast har kommit. Tvätt görs lättast i borsttvätt.
 • Använd skrovskyddsduk som sluter tätt kring båtskrovet och förhindrar påväxt.
 • Lyft båten i båtlyft de perioder du inte använder båten.
 • Använd båtbottenfärger som med hjälp av fysikaliska egenskaper förhindrar påväxt, genom exempelvis ett syrefritt skikt.

Att få bort giftiga bottenfärger från fritidsbåtar är ett delmål i Nackas arbete med lokala miljömål. Samarbete mellan kommunen, båtklubbar och enskilda båtägare är en förutsättning för att lyckas. Läs om hur det går i Miljöbarometern, miljömålet Rent vatten.

Spolplatta

Om du målar med biocidfärg ska båten tvättas på spolplatta med efterföljande rening. Det går att göra mot en kostnad, vid flera varv och marinor i Nacka.

Färgerna släpper ifrån sig giftiga ämnen när båten ligger i vattnet. Det förorenar också havsbottnen och marken kring båtplatsen och vid naturhamnar. Genom att spola skrovet på en spolplatta med rening vid upptaget ser man till att de färgrester och annat som lossnar då inte hamnar i sjön eller i jorden.

Hämta folder och informationsblad :
Gifrfri båtbotten - så här gör du (från Transportstyrelsen)

Sanering av TBT (giftiga tennfärger)

Är din båt tillverkad före 1995? Då finns det risk att den målats med färg som innehåller TBT – tributyltenn – ett av de giftigaste ämnen som människan har skapat. Att måla fritidsbåtar med TBT är förbjudet sedan 1989 och ämnet är förbjudet i nästan hela världen.

För att skapa ett hållbart båtliv är det viktigt att hitta alla äldre båtar med tenn på skrovet och sedan sanera dem.
Bild: Ett båtskrov testas med XRF-mätare.

En brochyr från Transportstyrelsen (november 2017) ger bland annat utförligare information om mätning och sanering av tennfärger:
Giftfri båtbotten - så här gör du

Skit inte i havet - ta hand om toalettavfallet!

Att använda havet som en dumpningsplats har tyvärr varit vanligt i långa tider. Det får inte fortsätta. Toalettavfall i havet skapar problem som försämrat badvatten, risk för smittspridning och ökad algblomning. sedan 2015 är det förbjudet att tömma toaletter från fritidsbåtar till sjöss.

Tömningsstationer för toalettavfall från båtar installeras nu på många platser utmed Östersjökusten. Nacka kommun har hjälpt flera båtklubbar och varv att få statsbidrag till tömningsstationer och att ordna anslutning till avloppsnätet på land. De tömningsstationer som fått bidrag är öppna för alla och gratis att använda.

Bilden till höger är från tömningsstationen hos Båtkompaniet i Skurusundet.

Tömningsstationer i Nacka

På de här platserna kan du tömma kostnadsfritt:

 • I Lännerstasundet vid Fisksätra båtklubb. Flytande tömningsstation. Obemannad, tillgänglig dygnet om.
 • I Rörsundsviken vid Risets båtklubb. Fast tömningsstation på bryggan. Där kan du också hämta färskvatten. Tillgänglig dygnet runt.
 • I Skurusundet vid Båtkompaniet. Fast tömningsstation. Drivs av varvet. Tillgänglig när Båtkompaniet har öppet. Tfn 08-715 62 42.
 • Hos Saltsjö Dufnäs marina. Tillgänglig på normal kontorstid, men går även att "låsa upp" med hjälp av ett sms-meddelande andra tider.
 • Hos Kilsvikens båtklubb.
 • Hos Saltsjöbadens båtklubb i Pålnäsviken.

Sjömacken i Saltsjöbaden var först ut i Nacka med latrintömning. Tömningsstationen installerades privat och är tillgänglig när sjömacken har öppet. Tfn 08-717 00 67. Här tar man ut en avgift för tjänsten.

Behöver båten anpassas?

Många fritidsbåtar saknar fortfarande tank för toalettavfall - hålltank - eller så finns det en hålltank utan det däcksbeslag som behövs för att man ska kunna tömma till en sugtömningsstation. För de minsta båtarna är ett alternativ till ombyggnad att skaffa en portabel tank, som kan tömmas i hamnens utslagsvask.

Läs mer om toaletter för fritidsbåtar på Transportstyrelsens webb

Eco-driving till sjöss

Att köra på ett skonsamt och miljöanpassat sätt - eco-driving - är numera ett välkänt begrepp för bilar. Liknande tankar går att tillämpa för motorbåtar till sjöss. Det handlar om att bli mer medveten om sin körstil, och kanske förändra den lite. Vinsten blir lägre bränsleförbrukning och jämnare körning - ett plus för både plånboken och miljön.

Eco-driving innebär bland annat:

 • Du kör din planande båt under eller en bit över planingströskeln. Vågsprutet ska synas ungefär på mitten av båten.
 • Du tar vågor genom att ta en liten omväg istället för att sakta ned och sedan gasa på.
 • Du ser över motorns filter och slangar varje säsong och byter tändstift.
 • Du lastar båten jämnt.

Motorer, bensin, olja, kemikalier...

Att vara aktsam när man hanterar kemikalier och oljeprodukter är alltid viktigt. Välj miljöanpassade produkter! Utsläpp och spill som hamnar i vattnet kommer att påverka det som lever där direkt.

 • Om du har en gammal tvåtaktsmotor bör du i första hand byta till en modern fyrtaktsmotor. Den släpper ut mycket mindre föroreningar till luft och vatten. Gamla tvåtaktsmotorer med förgasare har så dålig förbränning att 2-3 dl av varje liter bensin går rakt ut i vattnet utan att förbrännas.
 • Om du har en tvåtaktsmotor bör du välja alkylatbensin. Det är ett renare motorbränsle, som ger 85-90% lägre giftiga utsläpp. (Alkylatbensinen är tyvärr dyrare än vanlig bensin. Innan du börjar använda den i en båtmotor av nyare typ bör du kontrollera med motortillverkaren att det går bra.)
 • Välj alltid miljöanpassad olja. Den bryts ner snabbare i naturen och innehåller mindre giftiga tillsatser. Det finns miljöanpassade oljor som passar alla slags motorer - fråga hos din försäljare!
 • Använd inte mer kemikalier än nödvändigt. Det behövs inte mycket diskmedel i Östersjön eftersom vattnet är så mjukt.
 • Välj miljömärkta hushållskemikalier och båtvårdsprodukter. Vanliga miljömärkningar är Svanen eller Bra Miljöval. Välj fosfatfria produkter, då minskar du övergödningen av havet.
 • Undvik att spilla ut kemikalier i vattnet eller på marken.
 • Vid slipning av båtskrovet ska slipmaskin med uppsamlingsfilter användas och vid skrapning ska en underliggande markduk användas för att förhindra markföroreningar. Alla färgrester ska lämnas som farligt avfall till någon av kommunens återvinningscentraler.

Egenkontroll Båtklubbar

Egenkontroll och tillsyn/inspektion av båtklubbar

Checklista för egenkontroll av båtklubbar. (PDF-dokument, 103 kB)

Båtklubbar klassas som miljöfarliga verksamheter och är därmed skyldiga att arbeta för att förebygga skador på miljön. Nacka kommuns miljöenhet ansvarar för inspektion av miljöfarliga verksamheter. Vid inspektion kommer en av kommunens inspektörer föranmält ut till verksamheten.

Egenkontroll är samlingsnamnet på de verksamhetsanpassade rutiner som ska finnas på båtklubben för att förebygga skador på miljön. Verksamheten ska uppdatera sitt egenkontrollprogram årligen.

Man ska då säkerställa att nödvändigt regelverk och lokala rutiner finns tillgängliga för båtklubbens medlemmar.

En vanlig fundering är hur varje verksamhet kan ta reda på vilka rutiner som ska omfattas av deras egenkontroll. Svaret är att rutinerna ska omfatta den verksamhet som bedrivs. Beroende av båtklubbens storlek kan detta skilja sig mellan verksamheterna. Därför behöver ni utgöra en kartläggning av den egna verksamhetens aktiviteter och identifiera de aktiviteter som kan utföra en risk för miljön. Ta gärna stöd av kommunens inspektörer vid osäkerhet.

Viktigt att känna till är att samtliga båtklubbar omfattas av de regler och rutiner som gäller för egenkontroll. Egenkontrollen ska finnas på plats oavsett om er verksamhet omfattas av kommunens inspektioner under innevarande år, eller ej.

Stöd och informationskällor:

 • Här kan du ladda ner ett exempel på en checklista för egenkontroll.
 • Här kan du ladda ner ett exempel av det inspektionsprotokoll kommunen använder vid inspektion av båtklubbar

Kontakta inspektörerna på Nacka kommun: miljoenheten@nacka.se (Maria Nuder och Anna Davidson)

Bra information finns också på Miljö - Svenska Båtunionen (batunionen.se)

Sidan uppdaterades: