Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Augusti

Nu går det att få bidrag till radonsanering

Hög radonhalt i hus är på lång sikt en hälsorisk. Du som bor i ett småhus med radonproblem bör därför radonsanera. Sedan den 1 juli går det att söka om statligt bidrag till en del av kostnaden.

Man kan få som mest 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst 25 000 kronor. Om man får ROT-bidrag för arbetet går det att få radonbidrag enbart för material.

Bidraget ska sökas av den som äger och bor stadigvarande i ett en- eller tvåbostadshus, där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel (Bq). Det krävs även att olägenheten inte är ringa eller helt tillfällig. Några exempel på vanliga åtggärder är förbättrad ventilation, tätning mot mark, installation av radonsug eller anläggande av en radonbrunn.

Mät först!

Ett av villkoren för att man ska kunna få bidrag till sanering är att det finns en aktuell (högst fem år gammal) långtidsmätning av radonhalten i bostaden. En sådan mätning ska göras under minst två månader under perioden oktober-april. Du får rabatt på mätningen om du beställer via Nacka kommun.

Läs mer om radon i Nacka och att beställa mätning

Om du ska sanera

Ansökan för fastigheter i Nacka ska göras till länsstyrelsen. Bidraget betalas ut i efterskott när arbetet är slutfört. Men observera att man måste skicka sin ansökan till länsstyrelsen innan åtgärderna påbörjas.

Mer information om bidraget och ansökningsblankett finns på Boverkets webbplats.

Ansökan ska skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Sidan uppdaterades: