Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om radon

Hög radonhalt är inte en akut fara, men innebär en hälsorisk på lång sikt. Du bör därför undersöka radonhalten i din bostad och radonsanera om halten är för hög.

Radonsituationen i Nacka

I Stockholmsregionen är det vanligt med radioaktiv granit, som släpper ifrån sig radon. I Nacka finns några områden där den graniten är vanligare, som räknas som områden med hög radonrisk. Det är dock inte ovanligt att hus inom andra områden har problem med markradon och radonhalten kan variera mycket från byggnad till byggnad. Man kan därför inte utgå ifrån markens allmänna "radonrisk" eller grannhusets mätresultat. Det enda sättet att vara säker är att mäta radonet i det hus man är intresserad av.

Bra samlad information om radon och åtgärder finns i
Boverkets radonguide

Kommunens mätservice

Om du beställer radonmätning via Nacka kommun, så får du kommunens mängdrabatt samtidigt som dina mätresultat automatiskt rapporteras till kommunen. Din mätning blir då även synlig på vår webbsida "Sök radonmätning".

Det finns två typer av mätningar att välja på: långtidsmätning, med mättid på 2-3 månader under vinterhalvåret, och rådgivande korttidsmätning, som kan göras när som helst med mättid på en vecka eller mer. Kommunen rekommenderar i första hand långtidsmätning, eftersom den är betydligt tillförlitligare än en korttidsmätning. För att kunna få bidrag till radonsanering måste redovisa ett årsmedelvärde, som man bara kan få vid långtidsmätning. Det är även långtidsmätning som behövs för att kontrollera radonhalten om det är ett myndighetskrav.

En långtidsmätning för mätning i villa/småhus kostar (inklusive moms):

  • 550 kr (mätpaket med 2 dosor)
  • 225 kr (extra dosa)

En långtidsmätning för mätning i lägenhet kostar (inklusive moms):

  • 443 kr (2 dosor)

En korttidsmätning kostar (inklusive moms):

  • 725 kr (mätpaket med 2 dosor)
  • 300 kr (extra dosa)

Det går att beställa upp till fem mätdosor direkt via vår mätservice. Den bygger på avtal med analysföretaget Radonova, men du är fri att vända dig till andra företag. Du kan hitta företag som arbetar med radon på Svensk radonförenings webb . För att dina resultat ska synas på vår webbplats måste du i så fall själv skicka in rapporten till kommunens miljöenhet.

Om du behöver fler än fem mätdosor, till exempel för att mäta i hela lägenhetsbeståndet i ett eller flera flerbostadshus, kan du kontakta analysföretaget Radonova, tfn 018-56 88 00, och uppge att mätningen gäller Nacka kommun. Då får du kommunens rabatterade pris, och miljöenheten får del av resultaten.

Informationsblad om radonmätning till större fastighetsägare

Sidan uppdaterades: