Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Klimatkoll av Nackas livsmedelsinköp

Kommunens livsmedelsinköp består av många slags produkter i stora mängder. De levereras till många olika mottagare. Liksom i ett vanligt hushåll svarar livsmedlen i det kommunala också för en stor del av det samlade klimatavtrycket.

Sedan slutet av förra året använder kommunens inköpsenhet ett dataprogram, HanteraLivs, som gör det möjligt att beräkna och redovisa klimatavtrycket som kg koldioxidekvivalenter (CO2e)* per inköpt kg livsmedel. Ett nyckeltal om det ska i framtiden finnas med bland Nackas lokala miljömål.

Det hela fungerar genom att inköp från de livsmedelsleverantörer kommunen har avtal med är kopplade till klimatdatabasen RISE. Där finns data som bygger på livscykelanalyser för mer än 750 råvaror.

Stora skillnader mellan förskolor och skolor

Marina Förström, som är inköpare i Nacka kommun med ansvar för livsmedel, har nu tagit fram klimatnyckeltal för alla kommunalt drivna verksamheter under 2017. Genomsnittet landade på 2,2 kg CO2e per kg livsmedel. Sett till totala mängder dominerar skolor och förskolor stort. De stod tillsammans för 3460 ton CO2e, vilket var 85 procent av de totala utsläppen från kommunens livsmedelsinköp.

Men bakom genomsnittet döljer sig stora skillnader, framför allt om man jämför enskilda förskolor. De som hade lägst utsläpp var nere på 1,0 kg CO2e eller till och med något under det. "Fem i topp" enligt statistiken var Ringgårdens, Universums, Vilans, Växthusets och Berguddens förskola. Bland grundskolorna klarade den bästa – Myrsjöskolan – skolmaten med 1,8 kg CO2e per kg.
-Det som påverkar mest är vilket slags kött man använder, hur mycket som är vegetariskt och hur väl man säsongsanpassar menyerna, säger Marina Förström.
-Matens klimatpåverkan behöver minska med 75 procent för att det ska vara hållbart. Världsnaturfonden har nyligen lanserat guiden "One Planet Plate" där målet för en hållbar skollunch i genomsnitt ska ligga på 0,5 kg CO2e. För Nackas skolor och förskolor innebär det en halvering från 2,2 till 1,1 CO2e per kg.

Ett räkneexempel: Om alla förskolor låg i nivå med de bästa av sitt slag och alla grundskolor i nivå med de bästa i den gruppen så skulle utsläppen minska med sammanlagt 1130 ton per år.

Satsning på Framtidens mat

Meningen är nu att skolledare, ansvariga för skolmåltider och andra ska få se den här typen av siffror och få tips om hur de kan sänka sitt klimatavtryck.
-Inköpsenheten håller på att planera en rad seminarier om "Framtidens mat" till hösten, säger Marina Förström. Där ska vi ta upp koldioxid, matsvinn och att välja mer ekologiskt, och även koppla det till kostnaden. Målgrupperna är kockar, kökschefer och andra som jobbar med måltider i kommunens verksamheter.

2017 års genomsnittsvärde kan bli en utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Avsikten är att kommunstyrelsen utifrån det ska spika vilka nivåer kommunen ska arbeta för att nå på sikt. För satsningen den allra närmaste tiden tänker inköpsenheten föreslå 2,0 kg CO2e som mål för 2018.

Marina Förström har tidigare arbetat med samma program i Stockholm, men att använda det man får fram för ett så här aktivt arbete med klimatfrågan är nytt.

Klimatberäkningarna och miljömålet gäller i dagens läge enbart för kommunalt drivna verksamheter, men fristående aktörer med andra livsmedelsleverantörer är välkomna att ansluta sig till systemet.
-Eftersom en av Nackas styrprinciper är att vi ska vara konkurrensneutrala så kommer vi att erbjuda också fristående verksamheter att använda verktyget för att beräkna livsmedelsinköpens klimatpåverkan, säger kommunens strategi- och förnyelsedirektör Klara Palmberg-Broryd. Vi har börjat med de kommunala verksamheterna eftersom det är där vi har data just nu.

Läs om Nackas klimatmål i Miljöbarometern

Vägledning för skolor och förskolor

För Nackas kommunala skolor och förskolor finns vägledningsdokumentet Hållbara måltider. Det handlar om måltidernas betydelse ur många aspekter. När det gäller miljöpåverkan betonas att man bör välja lämpliga råvaror, samordna transporter, minska energianvändningen och matsvinnet. Verksamheterna ska sträva efter bland annat att

  • välja rotfrukter, grönsaker och frukter efter säsong,
  • ersätta en del av köttet med baljväxter i till exempel köttfärssås och färsbiffar,
  • hålla nere mängden kött och öka mängden vegetabilier, samt välja kött som belastar miljön så lite som möjligt,
  • öka andelen ekologiska livsmedel och sträva mot minst 50 procent

Vägledningsdokumentet Hållbara måltider (PDF-dokument, 707 kB)

*Koldioxidekvivalenter eller CO2E är ett mått på utsläpp som tar hänsyn till hur mycket de olika gaser påverkar växthuseffekten. Genom att ange CO2E (i exempelvis kg) visar man hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet. Metan är exempelvis en cirka 25 gånger kraftfullare växthusgas än koldioxid. Att matsmältningen hos kor och andra idisslande djur ger upphov till metanutsläpp är en av orsakerna till att nötköttsproduktion leder till mycket stor klimatpåverkan.

Kolla ditt eget klimatavtryck

Marcus från Hästhagen och Yvonne från Finntorp har varit med i kommunens testgrupp om mat och klimat. De har tänkt till ordentligt och experimenterat med sina vanor. Marcus använde dataprogrammet Foodprint, som ger besked om vilka utsläpp olika maträtter medför. Yvonne från Finntorp är en mästare på att ta till vara. En kostvetare och en förändringsledare från kommunen bidrog med kunskap och inspiration.
Läs mer och se korta filmer om mat och klimat

Kom igång med Foodprint!

Du använder Foodprint i dator eller en mobil enhet. För att kunna utnyttja alla möjligheter behöver du skapa en egen profil som du senare loggar in till.
Gå till http://app.foodprint.nu/

Förslag: Lägg in alla middagar under en normal vecka i Foodprint! Då ser du vilket klimatavtryck varje måltid gett och hur mycket olika ingredienser har betytt. Ett naturligt steg blir att ta en funderare över vilka utsläppskällor som skulle gå att minska. För en köttätare är chansen stor att en middag med en stor biff eller gryta blir ett värstingmål. Då kan du till exempel testa att göra om receptet med kyckling eller sojaprotein i stället för nötkött. Och varför inte sedan testa den varianten i verkligheten?

Spara de måltider du lägger in! Då kan du se en trend över ditt klimatavtryck och har chans att jämföra dig med andra.

Sidan uppdaterades: