Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kraftledningsgata.jpg

Kraftledningsgator är inte alltid dåliga för naturen, de kan vara bra miljöer. Varför det?

1 De kan fungera som spridningskorridorer för insekter

x När träden tas bort skapas öppen mark med fint ljusinsläpp vilket uppskattas av örter och fjärilar

2 Båda alternativen ovan

Fortsätt cirka 400 meter längs Booleden till sjön Svartpotten.

Klicka här för nästa fråga

Sidan uppdaterades: