Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Facit tipspromenad Skarpnäs

Rätt rad: X 1 X X 2 2 1 X X 1 X 2

1 Krokträsken - Varför är små vattensamlingar så viktiga för djurlivet?

x För att många insekter lever en del av sitt liv i vatten. De är i sin tur mat åt fladdermöss, groddjur och fåglar

2 Hundrastningsområdet - Här får din hund springa fritt, men inte under en viss period av året - varför är det så?

1 För att minska risken att störa de vilda djuren under den period då de har nyfödda ungar

3 Brandfältet - Här ovan brann det 2008. Varför är skogsbränder så viktiga?

x För att det leder till en gynnsam miljö för arter som lever på brända träd och blottad mark

4 Danmarks ängar sköts som en slåtteräng. Vad innebär det?

x Växterna slås och får ligga och fröa av sig, sen plockas de bort för att inte tillföra näring till marken

5 Kraftledningsgator är inte alltid dåliga för naturen, de kan vara bra miljöer. Varför det?

2 Båda alternativen ovan (De kan fungera som spridningskorridorer för insekter och När träden tas bort skapas öppen mark med fint ljusinsläpp vilket uppskattas av örter och fjärilar)

6 En växt Vad är detta för växt som luktar så speciellt i myrmarken?

2 Skvattram

7 En sjöfågel Här i Svartpotten går det ibland att se denna fågel, vad heter den?

1 Knipa

8 Om du behöver kissa Var ska du kissa om du behöver göra det i naturen?

x Långt från vatten

9 Ett träd Vilket träd är det som har sådana här ludna knoppar?

x Hassel

10 En svamp Denna vedlevande svamp visar sig enbart på över 100 år gamla tallar. Vad heter den?

1 Tallticka

11 Allemansrätten I naturreservatet finns speciella regler men vilken är den viktigaste regeln enligt Allemansrätten?

x Inte störa inte förstöra

12 Tältning Hur länge får du övernatta på samma plats i Skarpnäs naturreservat?

2 Högst två nätter på samma plats

Sidan uppdaterades: