Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mensättra våtmark

Mensättra är en återskapad våtmark, en miljö som är viktig för den biologiska mångfalden men har blivit alltmer sällsynt. Här erbjuder sälg och al, säv, vass och gräs livsmiljöer för många arter av fåglar, groddjur och insekter. Våtmarken bidrar också till att rena dagvatten och minskar övergödningen.

Hitta hit

Mensättra våtmark ligger i Boo, strax öster om Boovägen och söder om Värmdövägen. Närmaste adress är Värmdövägen 735-739.

GPS-koordinater: 59°19'35.5"N 18°16'36.8"E

Bil- och cykelparkering finns på platsen. Busslinjerna 418, 421, 422, 445 och 495 går till Mensättra busshållplats och därifrån är det cirka 100 meter promenad.

Naturkartan - din hjälp i naturen

Nackas naturkarta är vår guide till pärlor i Nackas vackra natur. Nackas naturkarta finns både som app och webbplats. Du har nytta av den både när du planerar en utflykt och när du väl är ute.

I kartan hittar du snabbt entréer med informationstavlor till naturreservaten och det stora Erstaviksområdet, får tips om badplatser, utsiktspunkter och andra intressanta platser. Låt dig inspireras av vackra bilder och beskrivningar av vandringsleder och naturområden! Appen håller reda på var du befinner dig när du använder den. Och du kan kommentera och dela dina favoritplatser med vänner.

Nackas naturkarta finns som app för iPhone och Android , på webbplatsen www.naturkartan.se/nacka
samt som en integrerad karta på den här sidan.


qr-naturkartan.jpg


QR-koden för att hitta appen Nackas naturkarta

Mensättra våtmark är en av Nackas mest centrala våtmarker. Området har länge varit utdikat och artfattigt. Vattnet som rann genom området gick direkt vidare till Sågsjön. Genom att röja upp i växtligheten och skapa fördämningar som håller kvar vattnet har vi förändrat miljön så att fler djur och växter ska hitta hit.

Artikelbild 2 Mensättra.jpg

Spana på fåglar, insekter och groddjur

På spänger och över broar är du välkommen in i våtmarken för att spana på fåglar och andra djur. Genom att spara ett massivt sälgbuskage som fond mot Värmdövägen har vi gett fåglar som blåmes och svarthätta gott om utrymme att bygga sina bon. Sälg och klibbal bidrar dessutom med pollen till insekter, samtidigt som de fångar kväve ur luften. Vid dikena växer kabbleka, säv, vass och olika gräsarter. Här surrar det av insekter som trollsländor, dykare och dagsländenymfer, som får paddor, grodor och salamandrar att trivas. I depåerna av död ved ryms ännu fler insekter.

artikelbild Mensättra vatten.jpg

Vattnet hålls kvar genom ett slingrande dike

Ett tvåstegsdike ringlar genom våtmarken och saktar upp vattnet som rinner genom området. Vid kraftigare regn svämmar marken kring diket över. Våtmarkens vattennivåer varierar under året och skiftar mellan höga och låga flöden. Dessa förändringar skapar en positiv stress som gör att våtmarksväxter trivs extra bra. När det är mycket vatten är markens bärighet låg och besökare gör klokast i att hålla sig på de broar och spänger som har byggts för att göra våtmarken tillgänglig för besökare. Stanna gärna vid någon av broarna för att titta närmare på hur fördämningarna är konstruerade!

Rening av vattnet på köpet

Dagvattnet och de föroreningar det förde med sig fortsatte tidigare direkt ut i Sågsjön, men renas nu genom att genomströmningen fördröjs. Näringsämnen i vattnet hinner också fångas upp av växterna i våtmarken. På så sätt bidrar våtmarken till att minska risken för övergödning i Sågsjön.

Hitta hit:

Mensättra våtmark ligger i Boo, strax öster om Boovägen och söder om Värmdövägen. Närmaste adress är Värmdövägen 735-739.

GPS-koordinater: 59°19'35.5"N 18°16'36.8"E

Bil- och cykelparkering finns på platsen. Busslinjerna 418, 421, 422, 445 och 495 går till busshållplatsen Mensättra och därifrån är det cirka 100 meters promenad.

Sidan uppdaterades: