Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Eldningsförbudet hävs

Länsstyrelsen har i dag, den 15 augusti, beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Även fortsättningsvis gäller att eldning ska ske under stor försiktighet och på ett säkert sätt.

Länsstyrelsens bedömning är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. All eldning sker under eget ansvar och även om eldningsförbudet nu är hävt avråder räddningstjänsterna från eldning om det inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt.

Information om brandriskprognosen får du på följande telefonnummer:
Södertörn, tfn 08-721 23 26
Om du ser en pågående brand, ring omgående 112.

I nuläget undanber sig Södertörns brandförsvarsförbund samtal om röklukt eftersom detta är mycket svårt att följa upp.

Sidan uppdaterades: