Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Högre gräs och fler blommor med ny typ av skötsel

Nu släpper vi upp gräset och låter blommorna blomma på fler platser i Nacka. Nya skötselrutiner ska ge fler ängsliknande ytor med ökad biologisk mångfald.

Från och med i år kommer Nackas gräsytor att skötas på ett nytt sätt.

Gräsytor som används av invånare för olika aktiviteter och rekreation kommer vi fortsätta att klippa en gång i veckan, för att behålla det så kallade bruksgräset.

Äng eller högvuxet gräs

– Genom att låta gräset växa kommer vi att få fler blommande växter. Det skapar förutsättningar för fler insekter och vi bidrar därmed till en ökad biologisk mångfald, berättar Mariana Becker, som är parkförvaltare i Nacka kommun.

skylt-på-högvuxet-gräs-1080x1080.jpgFoto: Skylt som visar att vi låter gräset växa

– Ängsytor behöver mager jord och det är därför vi tar bort det klippta gräset, så att det inte omvandlas till näringsrik mull, förklarar Mariana Becker, och fortsätter:

På andra platser, till exempel längs vägar, ska gräset slås två gånger per år och där får gräsresterna ligga kvar efteråt. Dessa gräsytor kallar vi för högvuxet gräs.

Den omläggning av gräsytor som nu har gjorts kommer att utvärderas löpande under sommaren.

Läs mer om hur äng och högvuxet gräs gynnar den biologiska mångfalden

Sidan uppdaterades: