Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så ska vi stoppa afrikansk svinpest från att komma till Nacka

En ny och mycket smittsam sjukdom har börjat spridas bland vildsvin i Europa. Smittoämnen från afrikansk svinpest kan finnas i kött- och charkvaror och därför behöver alla tänka på att hantera sina matrester försiktigt och aldrig slänga dem i naturen.

Afrikansk svinpest är en sjukdom som sprids snabbt i Europa och nu även riskerar att komma till Sverige. Än så länge har smittan inte hittats här, men den finns i våra grannländer. Den är helt ofarlig för människor men kan bli mycket svår och kostsam att hantera om den sprider sig till svenska tamgrisar eller vildsvin.

För att sprida information om afrikansk svinpest till alla som är ute i naturen kommer kommunen att sätta upp skyltar vid entréerna till våra natur- och friluftsområden.

Så kan du hjälpa till

Råd till jägare

  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
  • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande.
  • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.
  • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.
  • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

Läs mer om afrikansk svinpest hos Jordbruksverket

Här kan du rapportera sjuka eller döda djur till Statens veterinärmedicinska anstalt

Sidan uppdaterades: