Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Invigning av Skarpnäs naturreservat söndag den 14 maj

Söndag den 14 maj är det dags att inviga Skarpnäs naturreservat. Välkommen att njuta av de vackra och varierade miljöerna strax norr om Orminge centrum.

Foto ovan: Henrik Trygg

Välkommen att inviga Skarpnäs naturreservat tillsammans med oss!

Aktiviteter mellan 12.00 och 15.00

  • Invigning av natur- och trafiknämndens ordförande Peter Zethraeus kl 12.00
  • Tipspromenad
  • Prova på orientering. Öppet för vuxna och barn från 4 år - anmälan på plats
  • Fika eller grilla korv - vi bjuder!

Hitta hit

Vi träffas på östra sidan av de små sjöarna Krokträsken. Ta bussen till Orminge centrum och promenera cirka 2 km via Krokhöjden och Röda spåret. Kortast väg att gå, men på lite mer utmanande stigar, är från Telegrafberget, hit går buss 416 från Orminge centrum. Parkering finns på Sjöängsvägen och vid bussvändslingan på Telegrafberget.

Tillgänglighet: Det går inte att ta sig fram med barnvagn eller rullstol hela vägen till Krokträsken. Närmaste plats dit det går att köra är den punkt där Booleden korsar Röda spåret, söder om Krokträsken.

Karta Skarpnäs.JPG

Klicka för att öppna en större karta

Kort om reservatet

Skarpnäs är ett område med värdefulla skogsmarker utmed Nackas norra kust. Naturen är en del av den gröna kilen från Värmdölandet in mot centrala Stockholm. Här finns en omväxlande och rik natur där de värdefullaste delarna är klassade som nyckelbiotoper. .På hällmarkerna finns många tallar som vuxit där i mellan 200 och 300 år. Där finns rödlistade arter som tallticka, mottaggsvamp, praktbagge och reliktbock.

Danmarks ängar som ligger i den sydvästra delen av reservatsområdet är den enda öppna marken och slås årligen. Här har den rödlistade skalbaggen smalvingad blombock, bland andra arter, som är beroende av fuktig ängsmark observerats.

Mellan Krokträsken och Danmarks ängar brann ett område 2008. Det är fortfarande en värdefull miljö för arter som bara lever i bränd död ved eller blottad mineraljord.

Sidan uppdaterades: