Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Abborrträsk

Den lilla skogssjön Abborrträsk ligger i ett naturreservat i nordöstra Nacka. Brant sluttande stränder begränsar framkomligheten. Flera villa- och bostadsområden ligger i närheten. Värmdövägen passerar nära sjön.

Sjöfakta

Yta 1,8 hektar
Medeldjup 3,3 meter
Maxdjup 5,3 meter
Nivå 16,4 meter över havet
Volym 59 000 m³

Bad och friluftsliv

Bad

Det finns bra möjligheter för "spontanbad" längs sjöns stränder, men något anordnat bad finns inte.

Tillgänglighet: Parkering finns vid Värmdövägen, norr om reservatet. Ingen bebyggelse hindrar tillgängligheten, men det kan vara svårt att ta sig fram i den kuperade terrängen.

Motion

Fina strövområden i naturreservatet kring sjön.

Fiske

Boo Fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i sjön. Fiske är tillåtet med handredskap som är försett med lina och krok, t.ex. metspö, katspö, pilk och pimpel. Redskapen får dock inte ha mer än tio krokar och fiskemetoden får inte kräva båt.

Hitta till Abborrträsk

Det finns inga vägar fram till sjön, men det går att nå till fots via stigar som löper i svackor. Närmaste busshållplats finns drygt 500 meter från sjön (Mensättra, på Värmdövägen).

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Vegetationen i själva sjön är sparsam. Endast i utloppet i sjöns sydöstra del finns det en tätare växtlighet. Abborrträsket klassas av Nacka kommun som ett ekologiskt känsligt område. Generellt strandskydd gäller 100 meter från strandlinjen, på land och i vattnet. Ett litet naturreservat har inrättats kring sjön.
Läs om reservatet

Miljötillstånd

Vattenfärgen är från svagt till mycket svagt brun. Fosfor- och kvävehalten låg respektive måttlig. Eftersom Abborrträsk är en grund sjö kan tillfällig syrebrist förekomma vintertid.

Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning

näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetstillstånd/alkalinitet

Sjövård

Det finns för tillfället inget behov av åtgärder i och kring Abborrträsket. Man måste dock följa sjöns utveckling.

Sidan uppdaterades: