Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Abborrträsk naturreservat

Abborrträsk är ett litet naturreservat beläget i nordöstra Nacka. I områdets mitt ligger en liten klar sjö med samma namn som reservatet. Branta sluttande bergshällar begränsar framkomligheten. Värmdövägen passerar nära sjön.

Hitta hit

Det finns inga vägar fram till sjön, men den går att nå till fots via stigar som löper i svackor. Närmaste busshållsplatser längs med Värmdövägen till reservatets norra entré är Boo kyrka och Mensättra vid reservatets södra entré.

Parkering och tillgänglighet:
Två parkeringar finns vid Värmdövägen, i anslutning till reservatets västra och norra entré. Den västra entrens parkering är större än den norra. Ingen bebyggelse hindrar tillgängligheten, men det kan vara svårt att ta sig fram i den kuperade terrängen.

Länk till karta/ informationstavla (pdf)
Direktlänk till Naturkartan Abborrträsk

Naturkartan - din hjälp i naturen

Nackas naturkarta är vår guide till pärlor i Nackas vackra natur. Nackas naturkarta finns både som app och webbplats. Du har nytta av den både när du planerar en utflykt och när du väl är ute.

I kartan hittar du snabbt entréer med informationstavlor till naturreservaten och det stora Erstaviksområdet, får tips om badplatser, utsiktspunkter och andra intressanta platser. Låt dig inspireras av vackra bilder och beskrivningar av vandringsleder och naturområden! Appen håller reda på var du befinner dig när du använder den. Och du kan kommentera och dela dina favoritplatser med vänner.

Nackas naturkarta finns som app för iPhone och Android , på webbplatsen www.naturkartan.se/nacka
samt som en integrerad karta på den här sidan.


qr-naturkartan.jpg


QR-koden för att hitta appen Nackas naturkarta

Fakta och dokument

Areal: 21 hektar
Areal vatten: ca 2 hektar
Förvaltas av: Nacka kommun
Markägare: Nacka kommun, Eriksviks tomtägarförening och enskild ägo.

Reservatets skötselplan och föreskrifter:
Föreskrifter, avgränsningar och skötselplanen för Abborrträsk naturreservat (PDF-dokument, 1,2 MB)

Foto ovan: Ryno Quantz

Att göra i reservatet

Motionera och bada

Det finns fina strövområden i naturreservatet kring sjön, men de branta bergväggarna utmed sjöns norra sida gör området mindre lämpat för promenader eller bad med småbarn.

Mitt i området ligger en liten, klar sjö. Utsikten över sjön är hisnande med branta berg som stupar ner i sjön. Vid södra ändan av sjön är stigen lättframkomlig och det går bra att komma ända ned till vattnet. Någon annordnad badplats finns inte, men möjligheter för "spontanbad" längs sjöns stränder.

Plocka blåbär och lingon

Skogen används flitigt av de boende i området. Under bärsäsongen finns gott om blåbär och lingon att plocka. Delar av skogen är över hundra år gammal. De högre partierna består mest av hällmarksskog med lavar. Lite längre ned dominerar blåbärsgranskog och lövskog med flera stora myrstackar.

Grillplats

Vid Abborträsk västra strand finns en annordnad grillplats.

Fiske

Boo fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i sjön. Du får fiska fritt med kast- och metspö. Redskapen får dock inte ha mer än tio krokar och fiskemetoden får inte kräva båt.

Foto bildspel: Ryno Quantz

Här kan du läsa mer om sjön Abborrträsk

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller för allmänheten i reservatet.

Det är inte tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fasta naturföremål
 • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar.
 • Störa djurlivet.
 • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 • Tälta
 • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
 • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp
 • Cykla i terräng
  Läs mer om att cykla i naturen i Nacka

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.

Här kan du läsa vad som gäller angående skötsel och föreskrifter för Abborrträsk

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Sidan uppdaterades: