Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Hitta hit

Det finns inga vägar fram till sjön, men det går att nå till fots via stigar som löper i svackor. Närmaste busshållplats Mensättra finns drygt 500 meter från sjön, på Värmdövägen.

Parkering och tillgänglighet:
Parkering finns vid Värmdövägen, norr om reservatet. Ingen bebyggelse hindrar tillgängligheten, men det kan vara svårt att ta sig fram i den kuperade terrängen.

Länk till karta (PDF-dokument)

Fakta och dokument

Areal: 21 hektar
Areal vatten: ca 2 hektar
Förvaltas av: Nacka kommun
Markägare: Nacka kommun, Eriksviks tomtägarförening och enskild ägo.

Reservatets skötselplan och föreskrifter:
Föreskrifter, avgränsningar och skötselplanen för Abborrträsk naturreservat (PDF-dokument, 1,2 MB)

Abborrträsk är ett litet naturreservat i nordöstra Nacka. Mitt i området ligger en liten, klar sjö med samma namn som reservatet. Branta sluttande stränder begränsar framkomligheten. Värmdövägen passerar nära sjön.

Att göra i reservatet

MotionEra och Bada

Det finns fina strövområden i naturreservatet kring sjön, men de branta bergväggarna utmed sjöns norra sida gör området mindre lämpat för bad och promenader med småbarn.

Mitt i området ligger en liten, klar sjö. Utsikten över sjön är hisnande med branta berg som stupar ner i sjön. Vid södra ändan av sjön är stigen lättframkomlig och det går bra att komma ända ned till vattnet. Någon annordnad badplats finns inte, men möjligheter för "spontanbad" längs sjöns stränder.

Plocka blåbär och lingon

Skogen används flitigt av de boende i området. Under bärsäsongen finns gott om blåbär och lingon att plocka. Delar av skogen är över hundra år gammal. De högre partierna består mest av hällmarksskog med lavar. Lite längre ned dominerar blåbärsgranskog och lövskog med flera stora myrstackar.

Grillplats

Vid Abborträsk västra strand finns en annordnad grillplats.

Fiske

Boo fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i sjön och du kan tillåts fiska fritt med kast- och metspö. Redskapen får dock inte ha mer än tio krokar och fiskemetoden får inte kräva båt.

Här kan du läsa mer om sjön Abborrträsk

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller för allmänheten. Några viktiga allmänna punkter innebär att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fasta naturföremål.
  • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar.
  • Störa djurlivet.
  • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
  • Tälta.
  • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
  • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp.

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.

Här kan du läsa vad som gäller angående skötsel och föreskrifter för Abborrträsk

Dispens från reservatsregler

Om du vill göra något i våra naturreservat som inte är tillåtet enligt föreskrifterna behöver du söka dispens. Det ges endast undantagsvis och bara om det man vill göra inte står i strid med syftet med naturreservatet. Exempelvis kan inte dispens ges för sådant som förstör värdefulla naturmiljöer som reservatet är tänkt att skydda. Det ska också finnas ett särskilt skäl för dispens, exempelvis att anläggningen underlättar för det rörliga friluftslivet.

Vid handläggningen av dispensansökan görs en avvägning mellan intresset för att få utföra åtgärden och de miljö- och friluftsintressen som reservatet ska skydda. Det är viktigt att du som ansöker om dispens är medveten om att det kan finnas villkor som måste uppfyllas. För att få dispens behöver du bland annat kompensera för den skada på naturvärden eller friluftslivet som uppstår när du utför din åtgärd, genom att göra något bra för naturen inom reservatet.

Hämta blankett för ansökan om dispens (PDF-dokument, 122 kB)

Sidan uppdaterades: