Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Dammtorpssjön

Dammtorpssjön är sammanbunden med Söderbysjön. Båda sjöarna ingår i Nackareservatet (naturreservat) och i EU:s nätverk för värdefull natur, Natura 2000. Eftersom sjön är grund och fryser till tidigt utnyttjas den mycket för skridskoåkning och andra vintersporter.

Friluftsliv

Motion

Hela Nackareservatet används för terränglöpning, promenader och annat friluftsliv. Hellasgården, cirka 500 meter från Dammtorpssjöns östra vik, är ett centrum för motion och friluftsliv, med spårcentral, servering, med mera.

Dammtorpssjön är ett populärt område för vintersport, eftersom isen lägger sig tidigt. Björkhagens golfbana ligger nära sjön.

Fiske

Mört, ruda, sarv, karp och sutare finns i sjön. Dammtorpssjön anses vara bra för sutare-mete. Spegel- och fjällkarp har satts ut.

Sportfiskekortet, som ges ut av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt, gäller för fiske i sjön.

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Vegetationen i Dammtorpssjön är mycket tät. Sommartid täcks sjön helt av vattenväxter. De dominerande växterna är näckrosor, säv, vass och nate. På botten växer även en hel del vattenaloe. Undervattensvegetationen är mycket kraftig, särskilt i sjöns östra del, med bland annat näckrosor och vattenaloe.

Vegetationsutbredningen försvårar skridskoåkningen, som annars är en populär aktivitet på sjön.

I sjön häckar svarthakedopping.

Dammtorpssjön och Söderbysjön ingår i EUs nätverk för värdefull natur, Natura 2000, och i Nackareservatet. Det är ett naturreservat i Nacka som ägs och förvaltas av Stockholm stad.
Om Nackareservatet

Sjön är ett intressant biologiskt studieobjekt. Utvidgat strandskydd gäller för hela sjön.

Miljötillstånd

Dammtorpssjön är naturligt näringsrik. Desutom tar sjön emot näringsrikt vatten från Ältasjön och Söderbysjön. Avrinningsområdet är lågexploaterat, men den starkt trafikerade Ältavägen passerar nära sjön.

Syrebrist drabbar ofta sjöns bottenvatten och leder till att näringsämnen frigörs från sedimenten (intern belastning). Detta leder, Tillsammans med det näringsrika vattnet utifrån, till en hög produktion av biomassa. När den bryts ned minskar syremängden i bottenvattnet ytterligare. Vintertid kan syrebristen omfatta hela vattenmassan i sjön. Svavellukt kan då kännas vid utloppet vid Ältavägen.

Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetstillstånd/alkalinitet
siktdjup

Sjöfakta

Yta 16,0 hektar
Medeldjup 0,8 meter
Maxdjup 2,0 meter
Nivå 23,4 meter över havet
Volym 130.000 m³
Tillrinningsområde ca 14 km² - varav sjö 0,16 km², våtmark 0,18 km², öppen mark 0,5 km², skog 1,74 km²
Sjönummer 61/62:3

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.