Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nackareservatet

Nackareservatet är ett av landets mest välbesökta friluftsområden. Huvuddelen av Nackareservatet ligger i Nacka kommun och en mindre del i Stockholm.

Hitta hit

Buss/tunnelbana
Det går bussar från Slussen till Dammtorp och Hellasgården. Du kan också ta tunnelbanan, linje 17 mot Skarpnäck, kliva av vid Hammarbyhöjden, Björkhagen eller Bagarmossen och följa skyltarna mot Hellasgården.

Bil
Med bil kör du mot Älta. Ältavägen går genom naturreservatet och gör det lätt att ta sig till och från området. Till Hellasgården är det väl skyltat.
Parkering: En avgiftsbelagd bilparkering finns vid Hellasgården.


Mer information hittar du på Hellasgården.se
och på Stockolm stads webbplats.

Naturkartan- din hjälp i naturen

Naturkartan finns både som app och webbplats samt som integrerade karta på denna sida. Ladda gärna ner appen naturkartan innan du ger dig ut i reservatet.
Finns för både iPhone och Android.

Naturkartan Nackareservatet
Naturkartan Nackareservatet inom Stockholm Stad

Fakta och dokument

All mark i Nackareservatet ägs och förvaltas av Stockholms stad. Här finns många naturtyper och ett rikt växt- och djurliv.

Mer information om delar av reservatet som ligger inom Stockhoms stad finns på Stockholm stad webbplats.

Att göra i reservatet

Hellasgården, friluftsområdets hjärta

Populära friluftsgården Hellasgården ligger i reservatet som drivs av sim- och idrottsklubben Hellas. Hellasgården erbjuder bland annat bollplaner, tennisbanor, vandringsleder, elljusspår, utomhusgym och en 9-håls golfbana för fotbollsgolf. Det finns en mängd friluftsverksamheter att utöva som vandring, paddla kanot, orientering, skidåkning, skridskoåkning, svamp- och bärplockning för att nämna några.

Här kan du läsa mer om Hellasgården.

Fina vandringsleder

Från Hellasgården utgår bland annat det en mil långa blå spåret till Solsidan vid norra Erstaviken. Det är en av Sveriges äldsta vandringsleder och har haft nästan samma sträckning sedan 1920-talet. Sörmlandsleden löper rakt igenom reservatet, genom skogarna söder om Söderbysjön och området kring Ulvsjön. På Ulvsjöberget har du fin utsikt över Ulvjsön.

Spårkarta över vandringsleder och motionsspår i Nackareservatet

Bada, fiska, paddla kanot

Området sträcker sig från Hammarby sjöstad och Sickla i norr, till Ältasjön i söder, från Björkhagen i väster till Erstavik i öster genom ett omväxlande landskap. Hällmarkstallskog byts mot ängsmarker och ekbackar. I de större sänkorna glittrar skogssjöar och det råder en märklig vildmarksstämning trots att Stockholms city ligger bara några kilometer bort. I reservatet finns flera vackra sjöar där du kan bada, fiska eller paddla kanot. En spännande kanotled löper från Dammtorpsjön, genom Ältasjön och vidare ut i havet via Drevviken.

Foto: Paddla kanot i reservatet

Här kan du läsa mer om sjöarna som helt eller delvis ingår i reservatet

Hög biologisk mångfald i nackareservatet

Nackareservatet har med sin varierade vegetation den högsta biologiska mångfalden av alla reservat i Nacka.
Här kan du fördjupa dig i den biologiska mångfalden i Nackareservatet.

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller i reservatet för allmännheten.

Det är inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fasta naturföremål
  • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar
  • Störa djurlivet
  • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
  • Ställa upp eller parkera husvagn eller anordna campingplats
  • Det finns inget förbud om enskild tältning i föreskrifterna. Då träder allemnasrättens regler in: Läs om allemansrätten på naturvårdsverkes hemsida.
  • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
  • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp

Angående cykling i reservatet

Angåend cykling skiljer det sig mellan de delar av reservatet som ligger inom Nacka kommun och de delar som ligger inom Stockholm stad.

I de delar som ligger inom Stockholm stad får du enbart cykla på cykelvägar och bilvägar. Enligt Stockholms lokala allmänna trafikföreskrifter är det inte tillåtet att cykla på stigar eller i terräng i naturreservat eller grönområden.

I de delar av Nackareservatet som ligger inom Nacka kommun får du cykla på anlagda stigar och vägar, med undantag av elljusspår där det är förbjudet. Läs mer om att cykla i naturen i Nacka

Skötselplan och föreskrifter

Naturreservat har särskilda bestämmelser om skydd och skötsel. Vilken skötsel och föreskrifter som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden man vill skydda.

Här kan du läsa vad som gäller angående skötsel och föreskrifter för Nackareservatets delar som ligger inom Nacka kommun.

Läs mer om de delar av Nackareservatet som ligger i Stockolm stad på Stockholm stads hemsida

Läs mer om Nackareservatet på Länstyrelsens hemsida

Sidan uppdaterades: