Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kvarnsjön

Kvarnsjön är en grund sjö i norra Nacka, omgiven av skogsmark med en del villabebyggelse, flerbostadshus och vägar. Delar av sjön skapades genom uppdämning för att försörja kvarnen nedströms med vattenkraft. Fallhöjden uppifrån Sarvträsk var närmare 20 meter.

Sjöfakta

Yta 7,3 hektar
Medeldjup 2,1 meter
Maxdjup 3,5 meter
Nivå 18,5 meter över havet
Volym 150 000 m³

Friluftsliv

Fiske

Boo Fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i sjön. Fiske är tillåtet med handredskap som är försett med lina och krok, t.ex. metspö, katspö, pilk och pimpel. Redskapen får dock inte ha mer än tio krokar och fiskemetoden får inte kräva båt.
Fiske och fiskerätt

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Vegetationen är riklig längs stränderna med näckrosor, vattenpilört och kaveldun. Även säv, gäddnate, ålnate och fräken förekommer samt ett stort antal arter av busk- och sjökantsvegetation. Strandskydd gäller i vattnet och på land runt delar av sjön.

Miljötillstånd

Kvarnsjön är mycket näringsrik. Sjön är påverkad främst av tillrinnande näringsrikt vatten från sjöar som ligger längre upp i sjösystemet. Syrebrist uppträder vissa år upp till 2 meters djup (ca 55% av bottnarna).

Sjön har tidigare tillförts dåligt renat avloppsvatten och dagvatten från bebyggelsen inom tillrinningsområdet. Genom att kommunalt vatten och avlopp byggts har mängden näringsämnen som rinner till sjön minskat. Motståndskraften mot försurning är mycket god.

Tillstånd enligt Naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetsgrad/alkalinitet

Sidan uppdaterades: