Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Utomhus

Du kan fiska fritt med handredskap längs hela ostkusten. För att få fiska i våra insjöar behövs i de flesta fall fiskekort.

Insjöfiske med Sportfiskekortet

För att få fiska i sjöar i Nacka bör du hålla dig till vatten där du kan köpa fiskekort. Fastigheternas rätt till fiske är ofta osäker eller outredd. Om du äger ett vattenområde så är det inte säkert att du därmed också har rätt att fiska. På motsvarande sätt är det osäkert om en fastighetsägare kan ge dig tillstånd att fiska på hans vattenområde.

Du kan fiska i många sjöar i Nacka om du köper Sportfiskekortet. Kortet gäller i Källtorpssjön, Söderbysjön, Dammtorpssjön, Ulvsjön, Ältasjön och i delar av Sicklasjön. Kortet ges ut av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt och går att köpa hos de flesta fiskeredskapshandlare eller direkt via webben. För ungdomar upp till 16 år är kortet gratis.

Fiskekort.se - för köp av Sportfiskekortet
Information om hämtning av gratis fiskekort för unga under 16 år

I Långsjön gäller fritt fiske med metspö och kastspö.

Stora möjligheter i Boo

Rätten till sportfiske i samtliga sjöar inom Boo-delen av Nacka kommun, utom Insjön, innehas av Boo fiskevårdsområdesförening. I området finns 21 sjöar. Vissa är bara vackra vattenspeglar, medan andra är fina fiskesjöar.

I samtliga sjöar i Boo förutom Insjön är det fritt fiske med metspö, kastspö, pilk, pimpel eller liknande handredskap som är försett med lina och krok. Redskap får dock inte ha mer än tio krokar.

I Insjön södra del förvaltas fisket av Insjöns fastighetsägareförening. Endast medlemmar i fastighetsägareföreningen tillåts fiska. I den norra delen av sjön är fisket privat.

Ältasjön

Ältens Fiskeklubb förvaltar fiskerätten i Ältasjön, där fiskekort krävs, och verkar för att sjön blir en bra resurs för sportfiske och därmed sammanhängande rekreation och friluftsliv.

En del av arbetet består i att göra Ältasjöns allmänna stränder mer tillgängliga för sportfiske från land, något som även andra än sportfiskare har glädje av.

Bland aktiviteterna vid Ältasjön märks bland annat upplåtelse av kräftfiske och anordnande av pimpeltävling på vintern och klubbmästerskap i mete på sommaren.

Läs mer på Ältens Fiskeklubbs webbsida.

Sandasjön

Sandasjön är en mycket uppskattad fiskelokal och ädelfisk har inplanterats. Enskede sportfiskeklubb förvaltar fiskerätten och säljer fiskekort till allmänheten.

Till Enskede Sportfiskeklubbs webbsida.

Inte tillåtet

I Bagarsjön, Glasbrukssjön och Sågsjön är allt fiske förbjudet under lekperioden 15 april - 15 juni.

Rätten att fiska gäller inte kräftor och inte heller musslor.

Det är inte tillåtet att fånga öring och lax under lekperioden. Fiske är förbjudet under lekperioden 15 september - 31 december i havet, inom 500 meter i halvcirkel från mynningar av åar och bäckar. I bäckarna gäller förbudet upp till första vandringshindret. I Hammarby sjöstad är det vandringshindret dammen vid Dammtorpssjön. Det är även förbjudet att fiska öring i sötvatten (sjöar) under lektiden. Oavsett tid får dessutom bara öringar som är minst 50 centimeter långa fångas.

Fiske med angeldon vintertid är inte tillåtet.

Det är inte tillåtet att agna med levande betesfisk. Nätfiske i sjöar är inte heller tillåtet.

Fiske utmed kusten

Du kan numera fiska fritt längs hela ostkusten. Du får fiska fritt från land eller från båt med till exempel metspö, kastspö, flugspö, pilk, pimpel och liknande handredskap som är försett med lina och krok. Redskapet får dock inte ha mer än tio krokar.

Det är inte tillåtet att fiska med handredskap närmare än 100 meter från yrkesfiskares fasta redskap.

Handredskapsfiske utmed kusten

Du som utnyttjar det fria handredskapsfisket måste respektera fredningstider och bestämmelser om fredningsområden. Uppgifter om det finns bland annat i sjökort. Lax, öring, gös, ål och flera fiskarter måste också hålla visst minimimått för att fångas. Minimimåttet för gös och gädda är 45 cm. Det betyder att endast gädda och gös mellan 45 och 75 cm får tas upp samt max tre fiskar per person och dag. Begränsningarna ska skapa bättre förutsättningar för att hållbart fiske.

  • Tänk på allemansrätten vid det fria handredskapsfisket!
  • Respektera hemfridszonen och fiska inte inom tomt eller annans brygga!
  • Skräpa inte ner, ta hand om krokar och avslitna linor som kan vålla stor skada bland djur och sjöfågel!
  • Visa stor hänsyn mot yrkes- och husbehovsfiskare!
  • Undvik att fiska från små kobbar och skär under fåglarnas häckningstider!
  • Kom ihåg att för att annat fiske än med handredskap - till exempel med nät och ryssjor - finns särskilda bestämmelser!

Vill du fiska med nät?

Inom vissa vattenområden i Erstaviken och Baggensfjärden som Nacka kommun äger har medlemmar i Saltsjöbadens Fiskevårdsförening rätt att fiska med nät. Du kan alltså gå med i klubben om du vill få den möjligheten.

Kartan nedan visar översiktligt vilka områden det gäller (mörkt på kartan). Detaljkartorna visar områden vid inloppen till Neglingeviken och Vårgärdssjön där nätfiske inte är tillåtet.
Saltsjöbadens fiskevårdsförening

Om du har TDA-kort (trollning, dragrodd, angel) får du inom i delar av de områdena även fiska från båt med spö eller från isen. TDA-fiskekort går att köpa bland annat i många sportfiskeaffärer.

Fisket får inte bedrivas så att det hindrar sjöfarten. Det får inte heller bedrivas närmare bebyggd strandtomt än 50 meter.

Under perioden 15 april-15 juni är inget nätfiske tillåtet.

Sidan uppdaterades: