Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ulvsjön

Den lilla Ulvsjöns stränder stupar på många håll brant från den omgivande skogen. Sjön ingår i sjösystemet mellan Ältasjön och Järlasjön. Den ligger inom Nackareservatet.

Sjöfakta

Yta 6,4 hektar
Medeldjup 2,7 meter
Maxdjup 4,2 meter
Nivå 25,1 meter över havet
Volym 170 000 m³

Bad och friluftsliv

Det finns ingen ordnad badplats, men goda möjligheter till klippbad.

Markerade spår mot bland annat Hellasgården och Söderbysjön passerar nära sjön. Sörmlandsleden passerar vid sjöns norra del.

Tillgänglighet

Bra i sjöns södra och sydvästra delar.

Fiske

Fiskbeståndet består mest av småabborre, tusenbröder, men det finns även enstaka gäddor. Sportfiskekortet, som ges ut av Sportfiskarnas Stockholmsdistrikt, gäller för fiske i Ulvsjön.
Fiske och fiskerätt

Miljön i och kring sjön

Växt- och djurliv

Vegetationen är kraftigast vid sjöns in- och utlopp, där bladvass, kaveldun och näckros har brett ut sig. Även i sjöns nordöstra del och vid utloppet finns det ett vass- och smalkaveldunsbälte. Längre ut i sjön växer näckros och gäddnate. För hela sjön gäller utvidgat strandskydd, strandskydd på land 300 meter från strandlinjen samt i vatten.

Mellan Ulvsjön och Söderbysjön finns två sällsynta insektsarter, en skinnbagge (Metzira Tremulae) och en långhorning (Strangalia Attenuata). Strömstare har en häckningsplats vid utloppet.

Miljötillstånd

Ulvsjön har under lång tid fått ta emot näringsrikt vatten. Det ledde till att den tidigare näringsfattiga sjön blev näringsrik. Efter utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i Kolarängen har sjöns näringsinnehåll åter minskat. Halterna av fosfor och kväve har halverats, och klassas nu som måttligt höga. Numera belastas Ulvsjön med dagvatten från Kolarängen. En pumpstation med katastrofutlopp är placerad vid Ulvsjön.

Ulvsjön har en neutral pH och hög buffringskapacitet vilket gör att liten risk för försurning föreligger.

Tillstånd enligt naturvårdsverkets klassning
näringstillstånd - fosfor
näringstillstånd - kväve
surhetstillstånd/alkalinitet

Sjövård

Inga åtgärder är aktuella.

Sidan uppdaterades: