Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vill du sköta kommunens mark?

Ibland händer det att  privatpersoner eller lokala föreningar i Nacka vill att den allmänna park- och naturmarken i kommunen ska skötas oftare än vad vi kan erbjuda. För er finns möjlighet att teckna ett skötselavtal.

Betalas bidrag ut till privatpersoner eller föreningar som önskar sköta kommunens mark?

Nej, inget bidrag betalas ut till privatpersoner eller föreningar som önskar sköta kommunens mark, men genom ett skötselavtal med kommunen kan du eller föreningen själv påverka hur naturmarken utanför den egna tomten vårdas.

Vilken typ av skötsel handlar det om?

I de flesta fall handlar det om att hjälpa till med med slyröjning, så att de stora träden kommer till sin rätt så att mer ljus kan komma ner till markfloran. Det kan också handla om om ängsmarksskötsel, där du eller din förening gör en årlig slåtter på ängsmarken.

Finns det begränsningar i vad du får göra?

Skötselavtalen får inte leda till att den allmänna marken känns privat. Det är därför inte tillåtet att stängsla eller hägna in den mark du hjälper till med att sköta. Du får inte heller omforma naturmark till trädgård, med klippt gräsmatta och prydnadsbuskar. Trädgårdskaraktären kan då utestänga andra, eftersom marken kan uppfattas som privat.

Hur gör jag om jag vill teckna ett skötselavtal?

Här ansöker du om skötselavtal. Ta fram en kartskiss som visar vilket område du är intresserad av att sköta och bifoga det till ärendet.

Om det du vill göra överensstämmer med naturvården så tar vi fram ett avtalsförslag till dig. Om åtgärden påverkar även dina grannar så anger vi i avtalet att de ska ge sitt skriftliga godkännande till avtalet.

Så här kan ett skötselavtal se ut (PDF-dokument, 15 kB)

Sidan uppdaterades: