Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Nacka kommun satsar på återbruk av möbler

Nu ökar vi återbruket av möbler i våra verksamheter. Renoverade och återanvända möbler till skolor, förskolor och äldreboenden sparar pengar och bidrar till att vi kan nå våra miljömål.

Satsningen på återbruk av möbler görs på olika sätt:

  • Kommunen kommer att ta fram en intern webbshop där de olika verksamheterna kan annonsera ut möbler som inte längre behövs – i syfte att de kan nyttjas av andra. De möbler som vi inte behövs just nu lagras för att kunna användas senare.
  • Gamla möbler och inredningar kan repareras. Det finns möjligheter att köpa in delar eller komplement till befintliga möbler och även möjlighet att anpassa dem efter önskemål.
  • Vi kan också köpa tillbaka möbler och inredning som inte används.

Bra för miljön och ekonomin

– Vi som kommun behöver arbeta mer aktivt med konsumtionsfrågorna och det måste bli lättare för våra verksamheter att göra rätt när det gäller miljö och återbruk. Vi behöver ta hand om våra resurser på ett helt annat sätt, vi behöver tänka om, tänka på nya sätt och spara pengar – och just därför är återbruket så bra på olika sätt. I stället för att köpa nytt återanvänder vi det vi redan har. Det är i linje med Nackas miljömål och agenda 2030, men också Nackas styrmodell; bästa värde för skattepengarna, säger Hans Peters (C), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

Nacka kommun är Sveriges 20:e största kommun som med drygt 6 000 anställda har ett löpande behov av möbler och andra inventarier. Genom att ställa hårdare miljökrav på våra leverantörer kan vi göra bättre inköp som bidrar till kommunens miljömål. Att återbruka möbler är en av flera åtgärder för att nå av Nackas miljömål om att minska utsläpp av växthusgaser. Det är också i linje med de globala målen i Agenda 2030 kring hållbar konsumtion och produktion.

Nybyggd skola fick återbrukade möbler

I Boo gårds skola, som har byggts ut för att kunna ta emot elever ända upp till årskurs 9, har återbruk halverat kostnaden för inredning och möbler. De nya högstadielokalerna är inredda med återbruksmöbler, liksom grupprum, personalrummet och stora delar av skolrestaurangen.

– Vi ville investera i elevernas lärmiljö och lärarnas dagliga miljöer på ett miljömässigt smart och inte så traditionellt sätt. Höga och låga bord i matsalen, sittpuffar och soffor – barnen älskar det och man ser inte att det är återbrukade möbler. Att vi kan återvända något som inte andra vill ha känns bra och långsiktigt, säger Ulrika Hjertzell, biträdande rektor på Boo gårds skola.

Att det ska bli lättare att återanvända, låna, hyra och reparera är också ett av målen i Nacka kommuns nya avfallsplan. Läs mer om målen i avfallsplanen och vad vi gör för att nå dem

Sidan uppdaterades: