Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
November

Nu kan du återvinna din frigolit på Östervik

Nu har du möjlighet att återvinna all din frigolit på kretsloppscentralen i Östervik. Nacka vatten och avfall utvärderar det nya insamlingssystemet under vintern och planerar för att införa frigolitinsamlingen även på Boo och Älta kretsloppscentral under nästa år.

– Med den nya frigolitinsamlingen gör vi en förflyttning uppåt i avfallstrappan genom att materialåtervinna frigoliten istället för att energiåtervinna den, säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall. Genom att driva utvecklingen av avfallstjänster framåt vill vi lägga grunden till morgondagens hållbara och cirkulära samhälle.

Avfallstrappan, med pil som pekar från Energiutvinna mot Materialåtervinna

Illustration Avfallstrappan: Emma Westerberg.

Så går det till

Du lämnar frigoliten i ett säckställ på plats nr. 5 på rampen på Östervik. Både förpackningsfrigolit och byggfrigolit lämnas här.

Vad händer sen?

Frigoliten som samlas in på kretsloppscentralen transporteras till en anläggning i Vallentuna. Där komprimeras materialet 50:1 för att sedan transporteras vidare till en återvinningsanläggning. Nästa steg kallas regranulering, vilket innebär att avfallet görs om till pellets, och har då blivit en ny råvara. Råvaran används sedan som isoleringsmaterial i byggelement eller i olika produkter såsom emballage och skyddsprodukter (exempelvis hjälm, bilstol). Avsättningen sker inom Europa och all frigolit kommer till ny användning!

Ökad materialåtervinning

Nacka vatten och avfall arbetar ständigt för att utveckla anläggningarna och tjänsterna för att därmed öka möjligheterna till återvinning och återbruk. Frigolitinsamlingen är en del i strävan att nå det nationella målet om att minst 50 % av plastförpackningarna ska återvinnas. Om material, såsom frigolit, återvinns istället för att användas till energiåtervinning förlängs materialets livslängd och bidrar till ett mer hållbart cirkulärt samhälle.

Mer om avfallshanteringen i Nacka

I vår Sorteringsguide hittar du information om olika avfallstyper, hur de ska sorteras och var de ska lämnas.

Här hittar du information om våra kretsloppscentraler, hur du hittar hit och vad du kan lämna här.

Sidan uppdaterades: