Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Barnen i fokus när miljöpriset 2022 delades ut

Årets miljöprisvinnare, Frida Berry Eklund och företaget Edyoutell, var på plats i Nackasalen under årets sista kommunfullmäktige. De uppmärksammas för sitt arbete med att inkludera barn och unga i samtalen om klimat- och hållbarhet.

- Jag är så otroligt glad och tacksam över att få motta det här priset! För mig är det viktigt att hjälpa fler medborgare att hitta sin plats i klimat- och hållbarhetsarbetet för att skapa förändring. Att barn och unga ser vuxna som agerar bidrar till att skapa hopp och framtidstro, hälsar Frida Berry Eklund.

Nackabon Frida Berry Eklund är specialist på klimatkommunikation, författare och föreläsare. Hon tilldelas miljöpriset för sitt mångåriga arbete med klimatfrågor, som har mynnat ut i en mängd olika initiativ på både lokal och internationell nivå. Frida har bland annat skrivit boken Prata med barn om klimatet och varit verksamhetsledare för föreningen Våra barns klimat. I föreningen har hon, tillsammans med andra engagerade föräldrar, bidragit till att samla in närmre 30 000 namnunderskrifter för barns rätt till en hållbar framtid.

Lärandeföretaget Edyoutell tilldelas miljöpriset för sitt innovativa arbete med att skapa förutsättningar att inkludera även förskolebarn i klimat- och hållbarhetsfrågorna. Edyoutell startades 2019 som ett UF-företag av fem ungdomar som alla är uppvuxna i Nacka. De har bland annat tagit fram en serie böcker som behandlar de 17 globala målen och som riktar sig till förskolebarn. Böckerna om Frida Frågvis och Fabbe Funderare finns på flera förskolor runtom i Nacka och är uppskattade inslag i undervisningen. Edyoutell AB grundades av Tea Eldestrand, Saga Fjellheim, Isa Oldin, Betina Pierre och Marcus Medew.

– Årets pristagare belyser vikten av barns rätt att delta i samtalet kring klimat och hållbarhet på sina egna villkor. Deras arbete har i sin tur potential att engagera och inspirera nästa generation till en hållbar livsstil. Jag vill rikta ett stort grattis till årets miljöpristagare och tacka Frida Berry Eklund och Edyoutell AB för sitt föredömliga arbete, säger Hans Peters (C), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

Årets miljöpris engagerade många nackabor och vinnarna var två av totalt 20 nominerade bidrag. Av dem vill miljöutskottet ge ett särskilt hedersomnämnande till nackabon Daniel Laaksi. Han har nominerats för sitt arbete med att dyka efter skräp i Nackas sjöar och därmed hjälpt till att uppmärksamma oss på nedskräpningen i våra vatten.

Motivering Frida Berry Eklund

Frida Berry Eklund tilldelas miljöpriset för sitt mångåriga arbete med klimatfrågor, vilka har mynnat ut i en mängd olika initiativ på både lokal och internationell nivå. Frida har bland annat skrivit boken ”Prata med barn om klimatet” och driver webbsidan klimatkollen.nu. Tidigare har hon även varit verksamhetsledare för föreningen ”Våra barns klimat” där hon, tillsammans med andra engagerade föräldrar, bidragit till att samla in närmre 30 000 namnunderskrifter för barns rätt till en hållbar framtid.

Via tv-soffor, artiklar och sociala medier har Frida skapat engagemang och förståelse för vikten av att inkludera barnen i samtalet kring klimat och hållbarhet. Hon delar med sig av sin kunskap och inspirerar oss att stötta våra barn i att leva klimatsmart. Genom sitt enorma engagemang i klimatfrågan har hon väckt hopp, motivation och handlingskraft hos många, både stora som små.

Motivering Edyoutell

Edyoutell får Nackas miljöpris för sitt innovativa och inkluderande arbete som hjälper barn att delta i samtalet kring hållbarhet. Tillsammans med utbildade pedagoger har företaget utvecklat ett koncept som riktar sig till barn i förskoleåldern. Materialet omfattar bland annat 17 sagor som behandlar vart och ett av FNs globala mål.

Eftersom konceptet tillgängliggör de globala målen för en yngre generation har deras arbete goda förutsättningar att skapa positiva spridningseffekter samtidigt som det knyter an till Nackas lokala miljömål. Böckerna om Frida Frågvis och Fabbe Funderare finns i privata hem och på olika förskolor runt om i Nacka där de är uppskattade inslag i undervisningen. Edyoutell har på ett föredömligt och lekfullt sätt givit även små barn förutsättningar att delta i samtalet kring klimat och hållbarhetsfrågor på sina egna villkor.

Sidan uppdaterades: