Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Alla Nackas badplatser har godkänt badvatten

Nu har vi fått resultat för samtliga badplatser i Nacka, och alla prover visar på tjänligt vatten. Det är det bästa testresultatet man kan få.

Låga halter av bakterier i vattnet

Alla Nackas kommunala badplatser har provtagits och resultaten visar att det går bra att bada. Vid alla badplatserna är det låga halter av bakterier.

Läs mer om badplatser och kvalitet på badvatten i Nacka på Havs och Vatten myndigheten: Badplatser i Nacka kommun - Bad - Badvatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Sämre badvatten efter regn

Efter kraftiga regn ökar risken för att halter av bakterier och föroreningar ökar i sjöar och vattendrag. Det beror bland annat på att stora regnmängder har sköljt av ytor och tar med sig smuts, partiklar och annat som rinner ner naturligt till våra vatten.

Sidan uppdaterades: