Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Nackabornas avfall minskar

Nackabornas mat- och restavfall har minskat med 19 procent sedan 2015. Det visar en årlig uppföljning av Nacka kommuns avfallsplan. Det är en väldigt positiv utveckling säger avfallsplanerare Catarina Östlund på Nacka vatten och avfall. Vi har de senaste åren bland annat fokuserat på kommunikation och beteendeförändringar för mer hållbar konsumtion och minskade avfallsmängder.

År 2022 medverkade Nacka i den nationella tävlingen Minimeringsmästarna där åtta familjer deltog. Familjerna fick under ett år väga sitt avfall och genomföra utmaningar. Nackafamiljerna lyckades minska sitt avfall med 40 procent och kom på andra plats i tävlingen. Även grovavfallsmängderna har minskat. Exempel på genomförda åtgärder är införande av byggåterbruk på Boo och Östervik kretsloppscentral samt en satsning på en mobil kretsloppscentral

Avfallsplanens innehåll

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att förebygga avfall i kommunens verksamheter. Alla kommunala skolor och förskolor har under hösten år 2022 mätt sitt matsvinn. Det pågår också ett projekt för att minska avfallet vid två äldreboenden.

Ett annat målområde i avfallsplanen är minskad nedskräpning. Under vecka 17 år 2022 deltog över 8000 barn och unga i skolor och förskolor ifrån Nacka i Håll Sverige Rents Skräpplockardagar, vilket var ett nytt rekord. Vidare deltog skolklasser och ungdomsföreningar i kommunens naturstädning och föreningar har haft i uppdrag att städa längs vägar. Kommunen här även stöttat Håll Sverige Rents nationella kampanj Hela Sverige plockar skräp där ca 1300 Nackabor deltog. Årliga attitydundersökningar visar att det är allt färre Nackabor som upplever att nedskräpning är ett problem.

Avfallsplanens uppföljning finns nu redovisad i Nackas miljöbarometer

Nacka kommuns avfallsplan 2021-2026 följs upp årligen. Planen innehåller fyra huvudmål, 16 delmål och 54 åtgärder. Den andra uppföljningen avseende år 2022 har just avslutats och presenteras i Miljöbarometern som är ett digitalt verktyg som visar statistik och åtgärder kring våra miljömål och hur de utvecklas över tid.

Uppföljningen visar en positiv utveckling för alla fyra huvudmålen. Mer än 80 procent av åtgärderna har genomförts eller pågår. Exempel på åtgärder som ännu inte påbörjats är avfallsförebyggande vid inköp, tillsyn av avfallsförebyggande, etablering av fritidsbank samt att ta fram en utredning för att minska den marina nedskräpningen.

Läs mer här och ta del av statistik i Miljöbarometern

Läs mer här om Nackas avfallsplan

Sidan uppdaterades: