Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juli

Grumligt vatten i Glasbrukssjön efter utsläpp av stenmjöl

Nacka kommun och Nacka vatten och avfall har mottagit klagomål angående mjölkigt vatten i bäcken som mynnar ut strax söder om Glasbrukssjöns badplats. Efter vidare undersökning har det visat sig att utsläppet beror på stenmjöl, även känt som borrkax, som släppts ut från en bergvärmeborrning.

Antagandet är att vattenflödet vid borrningen har överbelastat de befintliga containrarna som används för att fånga upp allt borrkax. Detta har resulterat i att en del har läckt ut genom en dagvattenbrunn och vidare ut i bäcken och sjön.

Utsläppet inträffade under gårdagen och kommunen har sedan dess varit i kontakt med fastighetsägaren för att stoppa utsläppet. Nacka vatten och avfall har kontakt med fastighetsägaren för att se om dagvattenledningen behöver slamsugas.

Vad är borrkax?

Borrkax är ett rundkornigt stenmjöl som, när det blandas med vatten, bildar ett lerliknande material. Även om det inte utgör någon hälsorisk i sig själv, kan en liten mängd borrkax göra en stor vattenvolym grumlig om det rörs upp. Därför kan det fortsätta att komma mjölkigt vatten från ledningen och bäcken tills allt har spolats bort.

Utsläppet utgör ingen hälsofara

Miljöenheten i kommunen bedömer inte att utsläppet utgör en fara för allmänheten eller avråder från bad i Glasbrukssjön då stenmjölet inte utgör någon hälsofara.

Kommunen och Nacka vatten och avfall kommer att fortsätta övervaka situationen och vidta åtgärder för att säkerställa att utsläppet stoppas och att vattnet återgår till sin normala klarhet.

Sidan uppdaterades: