Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Enklare sätt att sopsortera för Nackas villaägare

Senast 2027 ska alla villaägare i Nacka få nya tvåfackskärl för att kunna sortera ut även förpackningar vid sin bostad. Det beslutades av kommunfullmäktige i Nacka den 29 januari. Fram tills de nya kärlen är på plats fortsätter villaägarna att sortera sina förpackningar vid Nacka vatten och avfalls återvinningsstationer.

I Nacka kommer alla som bor i villa få tre delade kärl för att lägga hushållets avfall i. Kärlen har två olika fack där avfallet sorteras. Med de nya kärlen går det även att sortera förpackningar för hämtning vid bostaden. Mat- och restavfall samlas in i ett kärl, plast- och pappersförpackningar i det andra och förpackningar av färgat och ofärgat glas i ett tredje. Metall kommer att samlas in via en sidolösning.

Dialog grund för beslut

Under hösten 2023 genomförde Nacka vatten och avfall en kunddialog och workshop med ett antal villaägareföreningar som legat till grund för beslutet.

– Vi tror och hoppas att Nackborna ska tycka att det här är en bra lösning. Med tvåfackskärlen blir sorteringen både enklare och mer tillgänglig. Att kunna lämna sina förpackningar på samma sätt som man idag hanterar sin soppåse kommer nog många att uppskatta, säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall.

Stegvis införande med start 2026

I januari 2024 tog Nacka vatten och avfall över ansvaret för insamlingar och förpackningar från hushållen i Nacka och i början av 2027 ska samtliga villaägare ha erbjudits fastighetsnära insamling av förpackningar. Tjänsten ska till stor del bekostas av förpackningsproducenterna och beräknas inte belasta avfallstaxan. Fastighetsnära insamling för villor i Nacka planeras ske stegvis med preliminär start under våren 2026.

– Nu börjar vi planera för införandet av det nya sorteringssystemet. Våra utredningar har visat att valet av system med tre mindre kärl med två fack vardera är det bästa utifrån de förutsättningar som råder i Nacka. Det är även ett kostnadseffektivt system, säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall.

I samband med att de nya tvåfackskärlen införs blir det också obligatoriskt för alla enbostadshushåll i Nacka att sortera matavfall. Innan de nya tvåfackskärlen kommer på plats fortsätter villaägarna precis som idag att sortera sina förpackningar vid Nacka vatten och avfalls återvinningsstationer.

Sidan uppdaterades: