Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Mars

Bättre sorterat i Nackabornas soppåse

Under de senaste åren har Nackaborna blivit betydligt bättre på att sortera. Det visar Nacka vatten och avfalls plockanalys 2023. Från att ha slängt 30 procent rätt i soppåsen 2018 är det nu 55 procent som hamnar rätt. En stor del av det som slängs fel är förpackningar som kan återvinnas.

Plockanalysen är en granskning av vad som slängs i Nackabornas soppåsar vid ett givet insamlingstillfälle. Resultatet utgör ett underlag för att följa upp de mål och åtgärder i Nackas avfallsplan som syftar till att minska och förebygga avfall och minska avfallets miljöpåverkan.

Mer rätt än fel i soppåsen

soppåse_1200X630.jpg

Målsättningen är att så lite restavfall som möjligt ska hamna i soppåsen och förbrännas efter att allt som går att sortera ut lämnats för återvinning. Här har Nackaborna blivit allt bättre! För första gången visar plockanalysen att det är mer rätt än fel i soppåsen: 55 procent av innehållet har hamnat där det ska vara. Korrekt brännbart restavfall är till exempel damsugarpåsar, tops, blöjor och kattsand. Det som oftast hamnar fel är förpackningar, mat och kläder.

Stor del förpackningar

Av det avfall som slängs fel i soppåsen är en stor del olika slags förpackningar. Hela 28 procent av det felsorterade restavfallet består av förpackningar i papp, plast eller metall. Även flaskor och burkar med pant hamnar i soppåsen. Förpackningar är värdefulla material som kan användas igen i stället för att förbrännas – vi uppmuntrar alla Nackabor att sortera mera!

Mindre matsvinn

Bild 2022.jpg

Matsvinn är mat som kunde ha ätits upp, det vill säga olika slags livsmedel och inte matavfall som till exempel skal eller skrutt. Generellt sett slängs det mindre mat men vi hittar fortfarande oöppnade förpackningar med till exempel korv, ost och tortillabröd i Nackabornas soppåsar. Tips – lukta och smaka innan du slänger!

Mer kläder kan återanvändas och återvinnas

Bland de textilier som felaktigt slängs i soppåsen är en stor del kläder, inte bara slitna och trasiga kläder som sockar och kalsonger utan även hela, avvändbara och fina kläder. Men dina gamla plagg kan komma till nytta! Det går utmärkt att lämna både hel och trasig textil till återanvändning och återvinning. Däremot ska du inte lämna in blöt eller smutsig textil. Myrorna, Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm) Human Bridge har insamlingsbehållare för textil på kretsloppscentralerna och vid flera återvinningsstationer i Nacka. De sorterar och säljer det som går och lämnar övrigt till återvinning.

Avfall som kan skada

Farligt avfall_beskuren.JPG

Det är endast en väldigt liten del farligt avfall som hamnar i Nackabornas soppåsar men även en liten del kan göra stor skada både för människor och miljö. I plockanalysen hittades bland annat sprayflaskor, batterier, glödlampor, kanyler, mediciner, målarfärg. Medicin ska lämnas till apotek och nagellack ska lämnas på kretsloppscentralen. Batterier, glödlampor och andra små elprodukter kan lämnas till den mobila kretsloppscentralen, till kretsloppscentralen eller i ett elreturskåp. Allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande eller brandfarligt ska märkas upp så att innehållet framgår när det lämnas till kretsloppscentralen.

Om plockanalysen

Vid återkommande tillfällen samlar Nacka vatten och avfall in stickprov av det restavfall och matavfall som slängs i hushållens soppåsar till förbränning och biogas i syfte att följa utvecklingen av utsortering till återvinning. Under 2023 samlades stickprov av Nackabornas restavfall från småhus och flerbostadshus in under en vecka i oktober 2023. Sammanlagt samlades drygt 16 ton restavfall in och analyserades.

Tips för bättre sopsortering

Läs mer om kretsloppscentraler i Nacka

Sidan uppdaterades: