Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Nacka klättrar stadigt uppåt – näst bästa avfallskommun i länet

Vi är stolta och glada att meddela att Nacka har nått en hedrande andraplats i länet i Avfall Sveriges årliga ranking av landets avfallskommuner. På riksnivå har vi klättrat till plats 37, och vi finns även bland de 17% mest kostnadseffektiva kommunala avfallsorganisationerna. Framgången kan tillskrivas våra avfallsförebyggande åtgärder, minskade avfallsmängder och nöjda kunder.

- Nacka har tagit viktiga kliv framåt. Vårt arbete med avfallsförebyggande åtgärder och utökad service till Nackabor ger resultat, säger Jan Setréus, avfallschef på Nacka vatten och avfall.

Tolfte året i rad

Avfall Sverige delar ut priset för tolfte året i rad. Tidigare har det tilldelats kommuner som Östra Göinge, Osby, Ängelholm, Uddevalla, Trollhättan, Falun, Lund och Kristianstad. Underlaget är hämtat från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2023.

Beräkningen baseras på ett sammanvägt index som speglar avfallsverksamheten övergripande. Totalt ingår 13 nyckeltal inom fyra områden: avfallsmängder, återvinning av material och matavfall, miljöeffekter samt kundnöjdhet. Nyckeltalen viktas utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter inkluderas inte i detta index.

Mer statistik kring avfallshantering i Sverige presenteras i "Svensk avfallshantering", som publiceras i slutet av juni på Avfall Sveriges webb.

Avfallsverksamheten utvecklas mer och mer

Nacka vatten och avfall är det kommunala bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Nactka kommun. Uppdraget handlar om att minimera avfall och hantera det på ett hållbart och klokt sätt.

Bra öppettider och hög servicenivå på kretsloppscentralerna, där Nackabor kan lämna fler och fler fraktioner, bidrar till hög kundnöjdhet. Utvecklingen av mobila kretsloppscentraler ökar tillgängligheten ytterligare. Verksamheten utvecklas ständigt, och nya möjligheter och samarbeten ses över kontinuerligt.

Vi är på rätt väg, men det är viktigt att vi fortsätter att utöka sorteringen och återvinningen. Vi behöver samtidigt göra mer för att minska uppkomsten av avfall, säger Jan Setréus.

Nackas avfallsplan styr i rätt riktning

Sedan Nackas avfallsplan 2021–2026 antogs, har en rad åtgärder genomförts som återspeglas i Avfall Sveriges årliga avfallsranking. Den årliga uppföljningen visar en positiv utveckling för alla huvudmål, och mer än 80 procent av åtgärderna har genomförts eller pågår.

Exempelvis har vi sett en successiv minskning av insamlat kommunalt avfall, med 318 kilo avfall per person jämfört med 333 kg år 2022. Rikssnittet år 2023 var 416 kilo per person.

Här kan du läsa mer om Nackas avfallsplan

Sidan uppdaterades: