Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Testbädd för edtech

Projektet ska utveckla en så kallad ”testbädd”, där lärare och elever jobbar tillsammans med tech-utvecklare för att ta fram bättre och mer relevanta digitala läromedel.

Nacka kommun leder det nationella projektet "testbädd för edtech" som ska testa, utveckla och utvärdera digital teknologi för lärande. I projektet ingår entreprenörer, skolor, utbildningsaktörer, forskare, lärare och studenter.

En "testbädd" är en test- och demonstrationsmiljö inom it, som blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor i takt med den allt snabbare och mer komplexa it-utvecklingen.

Sverige saknar idag en större testbädd för digitalt lärande

Testbädden för edtech är helt nytt i sitt slag. Det finns ett stort utbud av digitala läromedel, men de testas och utvärderas sällan på ett sätt som gör erfarenheterna delbara. Projektet kommer tillsammans med forskare att ta fram en metod för att genomföra test och utvärdera digitala lär-resurser, samtidigt som metoden bidrar till att utveckla leverantörernas tjänster och produkter.

Kraven på digitalisering av skolan och undervisningen ökar

Projektet en viktig pusselbit för att stärka lärares digitala kompetens så att de kan ställa tydliga krav på produkter och tjänster för lärande. Genom att låta lärare, elever och tech-utvecklare jobba tillsammans i projektet bidrar det till en bättre utveckling och användning av digitala läromedel.

Finansiering och projekttid

Projektet startar i november 2019 och pågår under två år. Budgeten är 14 miljoner kronor varav Vinnova finansierar 6,9 miljoner kronor.

vinnova-logotyp-gif.gif

Representanter i testbädden

I den nationella testbädden ingår representanter från hela landet och hela utbildningskedjan från förskola till högskola.

 • Nacka kommun
 • Uppsala kommun
 • Lidingö kommun
 • Academedia
 • Nackademin
 • Företagsekonomiska institutet (FEI)
 • Falkenbergs kommun
 • Halmstad kommun
 • Högskolan i Halmstad
 • ABB gymnasiet i Västerås
 • Lilla Nackas skolor och förskolor
 • NetPort Science Park som driver klustret Edtech Southeast Sweden
 • Region Halland
 • Branschorganisationen Swedish Edtech Industry som representerar företagen

är du också intresserad av testbädd för edtech?

De första testerna genomförs våren 2020.

Anmäl ditt intresse här för entreprenör
Anmäl ditt intresse här för huvudman

Are you also interested in the testbed for edtech?

Submit your details here Edtech company

Sidan uppdaterades: