Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Arbete och insatser

VERCITY - en utvecklingsnod för kompetensförsörjning och kontinuerligt lärande

VERCITY behövs för att ge nuvarande och nästa generation de bästa förutsättningarna att möta framtidens utveckling! Tillsammans med andra undersöker vi vilka framtida kompetenser som kommer att behövas och hur vi skapar förutsättningar för kontinuerligt lärande.
Dialogsamtal - Från livslångt lärande till kontinuerligt lärande

Det är svårt att prognostisera vilka yrken och utbildningar som kommer att efterfrågas i framtiden – något som tidigare var enklare. Det kontinuerliga lärandet blir därför allt viktigare. Olika satsningar görs både nationellt, lokalt och över gränser. Samtalet fokuserar på hur vi i Sverige och Finland arbetar med frågan från olika perspektiv.

I Nacka har vi en helhetssyn på utbildning med fokus på det kontinuerliga lärandet. VERCITY startade 2018 med syftet att främja skolans utveckling och attrahera rätt kompetenser till skolan så att den möter elevernas och samhällets framtida kunskapsbehov.

I VERCITY utvecklar vi kompetensförsörjning och det kontinuerliga lärandet i tre projekt

I de tre projekten skapar vi förutsättningar för aktörer att etablera högre utbildningar i Nacka. Vi utmanar och utvecklar lärarutbildningen för att bättre möta framtidens behov. Vi undersöker nya digitala sätt att utbilda sig.

vercity-hogre-utbildning-studenmossa.gif

Högre utbildning

I projektet högre utbildning skapar vi förutsättningar för aktörer att etablera högre utbildning.
Genom att tänka nytt kan vi komplettera dagens högskolesystem i ett Nacka som växer. Intresset för att etablera sig i Nacka är stort. En dialog förs med näringslivet, utbildningsaktörer samt statliga aktörer i och utanför Nacka.

vercity-lararkompetens-undervisning.gif

Lärarkompetensförsörjning

I projektet lärarkompentensförsörjning bidrar vi till att utveckla och utmana lärarutbildningen och verka för att hitta nya former som möter framtidens behov.
För att fortsatt erbjuda de bästa skolorna behöver vi ha de bästa lärarna. Den befintliga lärarutbildningen har kantats av utmaningar. Tillsammans med andra vill vi hitta lösningar.

innovation-utveckling-digitalisering.gif

Innovation, utveckling och effektivisering

I projeket innovation, utveckling och effektivisering undersöker vi möjligheter för framtidens nya sätt att lära.
Ny utbildningsteknologi och nya format för lärande växer fram i ett digitalt samhälle. Tillsammans med tolv partners driver vi den nationella testbädden för Edtech (utbildningsteknologi).

De tre projekten tillsammans formar VERCITY

I Nacka har vi med stort engagemang tagit oss an utveckling och lärande över lång tid. Vi vet av erfarenhet att mångfald och öppenhet höjer kvaliteten på våra skolor. Det är viktiga komponenter i en nära och nyskapande stad som ska fyllas av lärande och kreativitet. Därför har vi utvecklat VERCITY– en utvecklingsnod för kompetensförsörjning och kontinuerligt lärande.
Varumärket VERCITY ägs av Nacka kommun och rymmer begreppen:
Diversity (mångfald), City (stad) och University (universitet).

vercitys-tre-delar--cirklar.gif

Film 1 minut - Det här är Vercity i Nacka

Film 18 sekunder - Varför behövs Vercity?

Sidan uppdaterades: