Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

VERCITY

En katalysator för kompetensförsörjning och kontinuerligt lärande.

I VERCITY utvecklar vi kompetensförsörjning och det kontinuerliga lärandet

Vi behöver skapa de bästa förutsättningarna för nuvarande och nästa generation för att möta framtidens arbetsmarknad! Tillsammans med olika samverkansparter undersöker vi vilka framtida kompetenser som kommer att behövas, hur vi skapar förutsättningar för kontinuerligt lärande för att säkra kompetensförsörjningen och genomför kompetensutvecklande utbildningsinsatser.

Vad har format VERCITY?

I Nacka har vi med stort engagemang tagit oss an utveckling och lärande över lång tid. Vi vet av erfarenhet att mångfald och öppenhet höjer kvaliteten på våra skolor. Det är viktiga komponenter i en nära och nyskapande stad som ska fyllas av lärande och kreativitet. Därför har vi utvecklat VERCITY– en utvecklingsnod för kompetensförsörjning och kontinuerligt lärande.
Varumärket VERCITY ägs av Nacka kommun och rymmer begreppen:
Diversity (mångfald), City (stad) och University (universitet).

Sidan uppdaterades: