Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utmärkelsen Lära

Lära är ett pris som uppmärksammar och hyllar inspirerande pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor - fristående som kommunala- från förskola till vuxenutbildning. Nackaborna nominerar kandidaterna och utser vinnarna. Ta chansen att rösta på din favoritpedagog!

Utmärkelsen delas ut årligen sedan 2021, och ska uppmuntra och motivera pedagoger i deras arbete med områden som är viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv. Utmärkelsen utgår varje år från olika aktuella teman.

Områden för utmärkelsen LÄRA 2024

För utmärkelsen LÄRA 2024 har beslutat utbildningsnämnden att fokusera på följande områden:

Källkritik

Pedagog/team som på ett åldersmässigt adekvat sätt utvecklar elevens förmåga till analys, insikt och reflektion kring information som barn/elev möts av.

Språkutveckling

Pedagog/team som stimulerar barn/elever att utveckla språket och väcker lust att läsa och skriva. Pedagog/team som ger barn/elever stöd och möjlighet att utvecklas, oavsett deras språkliga bakgrund

Tidplan för LÄRA-utmärkelsen 2024

 • Nomineringsperiod 1–30 september
  Den 1 september kommer ett nomineringsformulär vara tillgängligt på denna sida.
 • Under oktober arbetar en arbetsgrupp med att vaska fram de nominerade kandidater som går vidare till röstning.
 • Röstningen pågår 1–30 november
  Den 1 november kommer ett omröstningsformulär vara tillgängligt på denna sida.
 • Den 15 januari 2025 tillkännages vilka som är mottagare av 2024 års utmärkelse.
 • Prisutdelning sker på LÄRA-dagen i februari 2025. Datum tillkännages senare.

Har du frågor?

Här hittar du svar på frågor om Lära.

Sidan uppdaterades: