Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Gott resultat i vårens VÅGA VISA-observationer

De flesta av de förskolor och skolor som observerats under våren 2019 bedöms ha en god verksamhet. Två av förskolorna uppfyller kraven för att vara ett gott exempel inom Våga Visa.

Våren 2019 genomfördes observationer på fem förskolor och tre grundskolor i Nacka inom ramen för utvärderingssamarbetet VÅGA VISA. 4,0 är högsta poäng och bedömningarna på sex av de åtta enheterna ligger i genomsnitt på 3,0 poäng eller över – vilket utbildningsenheten bedömer är ett gott resultat. De förskolor som fått högst bedömningar av observatörerna våren 2019 är Barkbåtens förskola och Montessoriförskolan Pyramidens föräldrakooperativ. Båda uppfyller kraven för att vara ett gott exempel inom Våga Visa. För att vara ett gott exempel skall en enhet ha mer än 3,0 i bedömning inom alla områden varav ett ska ha över 3,5 i bedömning.

Observationerna har genomförts av lärare och skolledare från andra kommuner enligt en strukturerad metod som innebär att de genom besök/observationer i verksamheten, samtal med personal/barn/elever och inläsning av styrdokument skapar sig en bild av verksamheten. Verksamheten bedöms utifrån läroplanen och vid överlämningen av rapporten presenteras också ett diagram där observatörernas bedömning jämförs med föräldrars, elevers och ledningens bedömning.

Utbildningsenheten följer upp observationer efter ett år för att ta reda på hur förskolan/skolan arbetat vidare med observationens resultat och vad som har hänt med de förbättringsområden som pekades ut.
Läs hela tjänsteskrivelsen

Observationerna hittar du via denna länk samt i Jämföraren

Sidan uppdaterades: