Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Maj

Kan en pandemi föra med sig något bra?

Aisha Lundgren Aslla arbetar som pedagogisk utvecklingsledare på tre av Nackas förskolor; Bagarsjön, Chrysoliten och Källan. Hon berättar att de har fått ställa om mycket av sin verksamhet under våren, men att det faktiskt också fört med sig mycket positivt. Bland annat tack vare förskolornas pedagoger som gör ett fantastiskt jobb.

Aisha beskriver sitt jobb som ett drömjobb och sina kollegor som ”världens bästa människor”. Inte minst under pandemin har hon fått bevis på det.

selfie tajm Lea och Aisha-800x800.jpg- De är så engagerade, motiverade, duktiga, plikttrogna och så medvetna om vilket ansvar som de har. De tar verkligen sitt jobb på stort allvar och gör fantastiska saker.

I början av pandemin kände alla ganska mycket oro, både personal, föräldrar och barn, berättar Aisha. Det fanns också en osäkerhet kring om förskolorna skulle behöva stängas ner.


- Men vem skulle i så fall ta hand om barnen till föräldrar som till exempel arbetar inom vården? funderar Aisha.

Uteverksamheten blomstrar

När det blev klart att verksamheterna skulle vara öppna som vanligt behövde Aisha och hennes kollegor utforma ett system för att minska smittspridning.

- Till att börja med så bestämde vi att föräldrar lämnar och hämtar sina barn utomhus. Hygienrutiner har vi sedan innan, men vi tvättar händerna ännu oftare nu. Vi har också ändrat rutinerna för förskolornas dagliga verksamhet och är ute mycket mer.

1 Bygga konstruera ute-670x670.jpgAisha berättar att de har arbetat mycket med att utveckla uteverksamheten under våren och att det nu finns en större variation och ett bredare utbud. Bland annat har de olika stationer på gårdarna, till exempel en lässtation, en djurstation, naturvetenskapsstation och ritstation. På stationerna finns det lådor med material som de kan plocka fram. Avdelningarna har köpt in materialet tillsammans och alla får använda det.

- Sedan har vi odlat mer än vad vi brukar, till exempel potatis, sallad och blommor. Det gör att barnen bland annat får en fördjupad kunskap om hur saker växer. Vi har också en pedagog som gör yoga ute på gården med de yngsta barnen. Vissa barn har saknat att göra aktiviteter inne, men det går faktiskt lika bra att göra de aktiviteterna utomhus.

Hyllar förskolepedagogerna

Precis innan pandemin började så invigdes egna bibliotek på förskolorna. Böcker köptes in och alla avdelningar samlade sina böcker där.

13 odling-670x670.jpg- Dels kan barnen gå dit och läsa själva, men vi har också en lässtund mitt på dagen. Sedan har vi språkträning med vissa barn. Det blir en helt annan sak när vi får gå iväg till biblioteket med dem.

Att arbetet har fungerat så bra beror inte minst på pedagogerna säger Aisha. De har behövt strukturera om rutiner och ändra riktning.

- Den här krisen har bevisat det jag alltid har sagt, förskolepedagoger är otroliga. De har hjälpt varandra, hoppat in på de förskolor där det saknats personal och mött oroliga föräldrar på ett bra sätt. Det är förskolans pedagoger som bygger samhällsgrunden med Nackas minsta medborgare samtidigt som de tar egna risker; de kan varken jobba hemma, undervisa på distans eller bära skyddsutrustning.

Sidan uppdaterades: