Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
September

Intressant workshop kring lärdomar av vårens distansundervisning i gymnasieskola och vuxenutbildning

Under våren 2020 blev undervisningen på gymnasieskolan och vuxenutbildningen med mycket kort varsel digital och flyttade hem till eleverna. Nacka kommun och Swedish Edtest höll på fredagen en workshop om vilka lärdomar som kan dras av vårens distansundervisning.

I workshopen deltog cirka 70 lärare, rektorer och huvudmän från hela landet. Syftet med workshopen var att dela erfarenheter och reflektera över vad som hände med utbildningen när den blev digital och vad vi tar med oss framåt.

Nedan följer en kort sammanfattning av föreläsningarna. Presentationerna från workshopen delas på edtest.se. Gå in på webbsidan och prenumerera gärna på nyhetsbrevet så får du uppdatering när något nytt publiceras!

Gymnasieelevers uppfattning om distansundervisning under våren 2020

Fil dr Anna Åkerfeldt presenterade Ifous rapport om gymnasieelevers uppfattning om distansundervisning under våren 2020. Längtan efter kompisar, men också lättnad över att slippa den sociala pressen – det är några av de upplevelser av distansundervisning som gymnasieelever berättar om i enkätsvar.

Rapporten visar att eleverna känner en dubbelhet inför frågan om att fortsätta på distans eller att gå tillbaka till tradtionell undervisning. Det finns fördelar med båda: Vissa elever får mer fokus i skolan och andra får mer fokus på distans. Även de sociala aspekterna visar på en tudelning: Man saknar kompisarna men man kan även känna att det är skönt att slippa stressen som kan finnas i att mötas fysiskt.

Några av slutsatserna i rapporten är att

  • lärarna behöver öka närvaron när undervisningen sker på distans.
  • Samarbetet behöver stärkas mellan eleverna under distansstudier.
  • Sociala ytor behöver skapas för att motverka att eleverna känner sig ensamma.
  • Skolorna behöver arbeta systematiskt med att undersöka och hitta balans mellan distans- och närundervisning.

Distansundervisning och distansundervisning i kris. Vad har vi lärt oss?

På detta ämne talade Christer Norström, Tove Fällman och Inga Näslund från ABB-gymnasiet i Västerås. ABB Industrigymnasium är en gymnasieskola med cirka 400 elever i Västerås. Skolan har högpresterande elever med höga meritvärden i årskurs 3. Skolan har sedan tidigare haft en sammanhållen skoldag 8-16 med anpassade scheman utifrån projekt etc.

ABB-gymnasiet gick över till distans på heltid dagen efter att beskedet kommit från nationella myndigheter. Det fastställda schemat låg fast förutom för praktiska ämnen. Efter en vecka gjordes en uppföljning bland eleverna: Vad fungerar bra och vad behöver förbättras? Skolan fick input från eleverna kring teknik vad gällde ljud och bild men även önskemål exempelvis på bättre struktur när en lektion börjar och slutar. Från ledningen såg man till att växla upp supporten för IT och digitala frågor.

En lärare uttryckte det som att det kändes som att vara nyutexaminerad igen när skolan gick över till distansundervisning. Det var en trygghet för lärarna att det finns hjälp från kollegor och support. Möten ägnades åt erfarenheter och vilka hjälpmedel man använde. Lärarna hade olika mycket erfarenhet men det finns en kultur av att man hjälper varandra vilket upplevdes som viktigt.

En slutsats är att det är viktigt att ta med sig samarbetsförmågan som kom av att samarbeta i en digital kontext. Eleverna har utvecklat strategier och förmågor som de kommer att ha nytta av i framtiden och de har lärt sig att vara beredda på förändring i en föränderlig värld.

En lärdom är att inte bara lägga till nya arbetssätt utan även våga ta bort för att anpassa till den nya situationen.

Elevernas rätt till utbildning, hälsa och utveckling

Barnkonventionen stod i fokus när Ewa Kristensson och Frank Wedding, förvaltningschef respektive rektor i Halmstads kommun berättade om sitt arbete under våren 2020.

Man arbetade med enkäter, intervjuer, gruppdiskussioner och eleverna skapade bilder.
I aktiviteterna som omfattade tre områden: Utbildning, Hälsa samt Utveckling och Framtid, deltog elever, skolledning, lärare och elevhälsa.

På frågan hur studieresultatet påverkats av distansundervisningen svarade 40 procent av eleverna att det påverkats negativt och 16 procent att det påverkats positivt. Hela 90 procent av eleverna ansåg att möjligheten till stöd hade upprätthållits under distansundervisningen. Eleverna var vana sedan tidigare att ha en digital kontakt med sin mentor och 70 procent av eleverna ansåg att tillgängligheten till mentorn hade varit lika bra eller bättre under våren 2020.

Förändring behöver inte vara så krångligt

Sist ut på workshopen var Jens Grönlund, rektor på Nackademin som är en yrkeshögskola med cirka 2 000 studenter. Skolan startades i Nacka – därav namnet – men finns numera i Solna. Jens berättade att Nackademin, i likhet med alla skolor, fick väldigt kort tid att anpassa utbildningen när direktivet om distansutbildning kom. Nackademin beskrev det som att de ”lade örat mot marken, prioriterade och riktade insatser där de gjorde skillnad samt hade en tajt kommunikation med alla parter.”

Skolan har gjort uppföljnng med sina elever och många uppskattar den möjlighet till flexibilitet som distansperioden gav. De flesta bedömde att deras närvaro och studieprestation under våren 2020 varit lika hög eller högre än tidigare.

Nackademin kommer att fortsätta att ha en mix av digitalisering och fysisk undervisning. Deras slutsats är att skolan har en bra pedagogik som fungerade även vid distansundervisning. Bland de studenter som uppskattar flexibilitet och där tekniken fungerar bra blev studieresultaten bättre än tidigare.

Jens avslutade med en fråga som även kan vara ett påstående: Förändring behöver inte vara så krångligt!?

Länk till Swedish Edtests webbsida där du hittar material från workshopen

Sidan uppdaterades: