Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nytt kring Våga Visa: Observationer, uppföljningar och en årsrapport

I den här nyheten berättar vi om de observationer som skett inom ramen för Våga Visa-samarbetet under vårterminen 2020 samt uppföljningar av observationerna våren 2019. Ytterligare information om Våga Visa finns i senaste årsrapporten för läsåret 2019-2010. Därtill finns information om observationernas metod på nacka.se/vaga-visa.

Observationer vårterminen 2020

Det totala antalet observationer var färre än vanligt vilket inte enbart berodde på pandemin, utan också på att tillgången till observatörer var mindre. Nya observatörer har dock rekryterats, bland annat med kompetens inom grundsärskolan, vilket glädjande nog möjliggjorde en observation också inom den skolformen.

Vårterminen 2020 observerades Björknäs förskola, grundskola och grundsärskola samt Backeboskolan. En planerad observation fick ställas in på grund av coronapandemin.

Björknäs förskola och Backeboskolan uppnådde genomgående så höga bedömningar i observationerna att de uppfyller Våga Visas kriterier för goda exempel. Även Björknäs grundsärskola fick mycket höga bedömningar av kvaliteten inom alla bedömda områden utom fritidshemmet. För Björknäs grundskola varierade bedömningarna beroende på läroplansområde, medan fritidshemmets verksamhet fick en hög bedömning, 3,7 av maximala 4,0.

Du hittar observationsrapporterna i sin helhet via Jämföraren. Där kan du läsa mer om observatörernas bedömningar av verksamheternas starka sidor och utvecklingsområden.

Uppföljning av observationerna våren 2019

Ett viktigt syfte med observationerna är att bidra med underlag för verksamheternas kvalitetsarbete och utbildningsenheten följer upp vad som hänt ett år efter att en verksamhet blivit observerad. På grund av pandemin begränsades antalet uppföljningar under våren till att omfatta grundskolorna, medan förskolornas uppföljningar genomfördes i anslutning till höstens kvalitetssamtal med rektorer.

Grundskolorna Maestroskolan, Sågtorpsskolan och Ältahöjden Dibber observerades våren 2019 och följdes upp av utbildningsenheten våren 2020, genom digitala möten med skolledningarna. Oftast delar skolledningar och observatörer samma bild av verksamhetens starka sidor och utvecklingsområden. Många av de insatser och förändringar som skolorna genomfört sedan observationen tangerar de utvecklingsområden som observationsrapporterna pekade på och dessa insatser har lett till olika förbättringar i verksamheten.

Årsrapport för Våga Visa 2019-2020

Av årsrapporten 2019-2020 framgår att det totala antalet observationer i de fyra kommunerna har minskat från 32 till 20. Coronapandemin är en viktig orsak till minskningen - en annan är att tillgången till observatörer varit mindre än tidigare.

Glädjande är att flera av de enheter som blev observerade under läsåret bedömdes vara av så god kvalitet att de uppfyller Våga Visas kriterier för goda exempel. De starka sidor som observatörerna oftast lyfte fram handlade om olika aspekter av läroplansområdet, exempelvis Kunskaper i skolan och Utveckling och lärande i förskolan.

De uppföljningar som gjorts efter observationer visar överlag att såväl rektorer vid de verksamheter som blivit observerade, som observatörer är mycket nöjda med observationsprocessen.

Händelser under läsåret

  • Revidering av bedömningsaspekterna för förskola och fritidshem,
  • Revidering av handboken för observatörer,
  • Introduktionsutbildning för nya observatörer,
  • Två kick-off-tillfällen för samtliga observatörer,
  • Upphandling av nytt enkätföretag för elev- och föräldraenkäten.

De arbetsområden som identifieras i årsrapporten handlar bland annat om att rekrytera fler observatörer. Utbildningsenhetens bedömning är att det är viktigt att information når ut till verksamhetsledningar och pedagoger verksamma i kommunen om de möjligheter som Våga Visa-samarbetet ger för skickliga pedagoger och rektorer att bli observatörer. Som observatör erhåller man fortbildning och omvärldsspaning genom verksamhetsbesök i andra kommuner, såväl som möjligheter till kollegial samverkan i nätverket av observatörer. Detta kan i sin tur ge positiva effekter tillbaka till de verksamheter som bidrar med observatörer.

Vill du läsa mer? Här hittar du länkar till

Sidan uppdaterades: