Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elevers tillgång till utbildade lärare år 2020

Tillgången till legitimerade och behöriga lärare i Nackas grundskolor och gymnasieskolor är i genomsnitt högre än i Stockholms län och i riket. Det är framför allt de kommunala skolorna som har en hög andel behöriga lärare.

Några fristående grundskolor har en mycket låg andel men även den kommunala centrala mindre undervisningsgruppen som är en egen skolenhet har en låg andel behöriga lärare, vilket är anmärkningsvärt med tanke på elevgruppens behov av särskilt stöd.

Detta framgår av en sammanställning av de uppgifter om lärares utbildning i förskoleklass, fritidshem och skola som SCB årligen samlar in från respektive skola. Uppgifterna avser lärare som var anställda i Nackas skolor oktober 2020.

Utbildningsenheten har beställt statistiken direkt från SCB vilket var möjligt med de samtycken som fristående huvudmän för Nackas enheter har lämnat om inhämtning av statistikuppgifter. Statistikuppgifterna skiljer sig till viss del från Skolverkets i och med att uppgifterna från lärarregistren är framtagna vid olika tidpunkter och inte går att återskapa. SCB framhåller att jämförelse över tid bör därför göras med försiktighet.

Läs hela tjänsteskrivelsen

Sidan uppdaterades: