Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Huvudmannen för Maestroskolan har beslutat att lägga ner verksamheten

Maestro Svindersvik AB som är huvudman för Maestroskolan har beslutat att lägga ner skolans verksamhet i samband med läsårets slut.

Nacka kommun har ansvar för att alla skolpliktiga barn har en skolplacering till kommande läsår och utbildningsenheten på Nacka kommun har påbörjat planering för att eleverna ska få annan skolplats till hösten.

Vårdnadshavarna har fått information via e-post om att de behöver välja ny skola för sitt barn via Nacka kommuns e-tjänst Nacka24. Valet behöver vara registrerat i e-tjänsten senast den 9 juni. Vårdnadshavaren har möjlighet att ange önskemål om tre skolor och Nacka kommun kommer att försöka ordna plats enligt vårdnadshavarens önskemål. Om det inte är möjligt kommer eleven att placeras i närmaste kommunala skola som har ledig plats. Besked om skolplacering kommer att meddelas i god tid inför skolstarten i augusti.

Vårdnadshavare som har frågor kring valet av ny skola för sitt barn är välkomna att kontakta Nacka kommuns kundservicecenter på telefon 08-718 80 00, e-post info@nacka.se. Det går också bra att besöka något av biblioteken i Nacka som kan hjälpa till med skolvalet via e-tjänsten Nacka24.

Sidan uppdaterades: