Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Problem och förseningar för taxiresor

Turbundna resor och skolskjuts med taxi har tyvärr drabbats av problem sedan det upphandlade företaget Sirius Omsorg AB lanserat ett nytt schemaläggningssystem med tillhörande app. Nacka kommun har en tät dialog med Sirius Omsorg AB för att komma till rätta med den nuvarande situationen.

Nacka kommun har ett upphandlat avtal med Sirius Omsorg AB för så kallade turbundna resor och skolskjuts av Nackaelever till skolor inom och utanför Nacka kommun.

I början av året införde Sirius Omsorg AB ett nytt schemaläggnings- och trafikledningssystem för turbundna resor och skolskjuts. I systemet ingick även en app som var tänkt att förenkla för resenärer eller ombud. Efter en kortare försökstid återgick företaget till sitt tidigare system eftersom det blev stora problem med långa väntetider, att taxibilar helt uteblev med mera.

Sirius Omsorg AB lanserade åter schemaläggnings- och trafikledningssystemet inklusive appen från måndagen den 3 oktober. Tyvärr har inte problemen från årets början åtgärdats utan det har åter blivit långa väntetider, taxibilar har helt uteblivit och fel typ av fordon har kommit till personer med rörelsehinder. I de fall taxibilen har kommit har den nya schemaläggningen medfört att resorna i flera fall tagit mycket längre tid och de resande har kommit för sent till skola eller andra aktiviteter. Dessutom har det tyvärr visat sig att appen har problem som behöver lösas av leverantören.

Vad händer nu?

Det viktigaste just nu är att lösa den akuta situationen för de personer som drabbats av problemen med det nya schemaläggningssystemet. Nacka kommun har en tät dialog med ansvariga på Sirius Omsorg AB. Vi har understrukit att vi ser allvarligt på det inträffade och att det är av yttersta vikt att de snarast rättar till den nuvarande situationen.

I ett senare skede kommer det även att bli viteskrav från kommunens sida. Nacka kommun och Sirius Omsorg AB har ett avtal om turbundna resor och för närvarande uppfyller företaget inte sin del av avtalet.

Rapportera förseningar och andra avvikelser

Avvikelserapportering är ett viktigt underlag för kommunens viteskrav och därför är det viktigt att alla avvikelser rapporteras in via länken nedan. Observera att du ska rapportera via länken nedan även om du mejlat direkt till Sirius Omsorg AB.

Avvikelser skolskjuts

För mer information hänvisar vi till Sirius Omsorgs kundtjänst på telefon 08-745 33 00 eller e-post info@siriusomsorg.se.

Sidan uppdaterades: