Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
December

Sirius Omsorg återgår till tidigare planeringssystem för turbundna taxiresor

Sirius Omsorg AB har beslutat att återgå till det planeringssystem som företaget använde före den 3 oktober. Förändringen kommer att genomföras stegvis i början av 2023.

Den 3 oktober 2022 införde Sirius Omsorg AB det nya planeringsverktyget ”Drip” i verksamheten för flertalet av sina kunder. Sedan starten den 3 oktober har planeringssystemet kantats av problem vilket har skapat förseningar, uteblivna resor, och bristande förarkontinuitet.

Sirius Omsorg AB har nu beslutat att återgå till systemet som de använde före den 3 oktober. Beslutet har fattats eftersom planeringsverktyget – trots stora ansträngningar att få bukt med problemen – inte fungerar som det var tänkt.

Enligt Sirius Omsorg AB kommer återgången till det gamla systemet att ske i olika steg i början av nästa år. Preliminärt sker förändringen under januari månad respektive månadsskiftet januari/februari. Förändringen innebär att appen kommer att försvinna och att samtliga resor planeras om. Detta innebär i sin tur att tider förändras och att förändring av förare kan komma att ske. Resultatet kommer enligt företaget att generellt innebära en högre förarkontinuitet och en väsentligt bättre tidspassning.

Sirius Omsorg har i brev till de berörda resenärerna bett om ursäkt för det kaos som många har fått utstå under perioden med det nya planeringssystemet. Med en återgång till tidigare hantering hoppas företaget att uppnå en högre stabilitet och de hoppas därmed kunna återvinna resenärernas förtroende.

För mer information hänvisar vi till företagets webbsida.

Sidan uppdaterades: